Julefröjd

24.12.2018

Fröjdas i juletid.

Leva här och nu.

I fullkomlighet.

Finn dig själv.

Tillåt finnas till.

Skapa ditt liv.

Se dig själv.

Vara den du är.

Den du inom dig bär.

Känna in och lärande nå.

Framåt skrida så.

Leka busande lätt.

Så torka smärtans mången tår.

Vankelmod blir nu till ett minne blott.

Gör endast livet trist och grått.

Njut av livets små och stora ting.

Dansa sjungande kring, när så gammalt släpps.

Lär av livets krokiga uppgift och mission.

Förstå dess lärdom av förlåtelse läkande kraft.

Där acceptansen vandrar vid dess sida.

Sök så inre frid där kärleken boning är.

Kärlekens givande av fridsam ro.

Låter tilliten där inom att växa och gro

Tacksamheten framåt så för i givandets sal.

Glädjens fröjd skrattas så innerligt glatt.

Sprid så ditt innerliga kärleksfulla ljus.

Du en vacker gåva som vandrar här på Jorden.

Stolt och värdigt skimrar styrkan inom dig.

Lyser upp med ditt klara varma sken.

Du så fri av innersta kärlekens glans.

Fylld av hopp skänkes till livet om dig kring.

Ödmjukt följer avsikten i dina djupa spår.

Kreativt skapas varje steg, av vad som formas i nästa drag.

Njut så ock av nattens vinterskrud.

Förvalta även livets gåva väl.

Möt världen med tillförsikt i allt det som är.

En önskan om en riktigt fin jul