Ett steg i taget

30.12.2019

Reflektioners klarhet under ensam promenad med sig själv. Okänd mark trampas försiktigt mot nya mål. Ett steg i taget för en vidare på vägen fram. Kanske vägen är svårt att skönjas där i vid nästa krön. Måhända en tvekan kommer då att fortsätta gå. Undran dyker upp i hur långt på vägen mer ska traskas. Känslan av att ej nå till vägs ände någon gång sig infann. Inget slut eller paus just här tycks finnas att uppnå. Irrar runt utan fokus på det vackra bra runt omkring. Missar lätt vad som viktigt är i att varje steg känna in. Blickar mot den väg som ligger där bakom mot det som övervunnits. I en påminnelse om vad som redan faktiskt åstadkommits. Allt det som redan blivit trampad under strapatsens gång. Möjligen ett vägskäl finnes där längre fram. Blickar ut över horisontens kant, för den som söker okänt land. Så hoppa högt ett glädjeskutt med fokus inför nästa kliv. Känna tilliten i att vandra vidare mot vad som väntar bortom det som ännu döljs. Önskan om att drömmarna som dröms fylls av livet själv.