Kattens budskap

27.12.2019

Vid ett möte med en vacker och klok katt önskade denne ventilera sina funderingar. Ville gärna försöka kunna besvara eller i vart fall ta del av vad katten hade att berätta. Att nu få lov att delge er av kattens klokskap är en vacker gåva! Djurs klokskap är vacker och vi har mycket att lära oss av dem. Framförallt när vi kommer i kontakt med deras högre "Jag", såsom vi lär oss mycket i kontakt med vårt eget högre "Jag". För att göra vårt samtal helt äkta skriver jag ner den precis så som kattens funderingar var.

"Vet inte om det är relevant längre. Hade bara en del funderingar innan, men de verkar inte viktiga längre. Alltså det är lite det här med världen just nu och all den rädsla som finns. Inte minst bland alla djur finns en stress och stor oro. För vi djur har förvisso nog aldrig behandlat helt väl av er människor. Visst ni som älskar oss tamdjur visar det på alla sätt och vis, men handen på hjärta! Värdesätter ni oss verkligen på riktigt och fullt ut? Värdesätter ni vår kunskap och vår förmåga på det som sätt som den verkligen är?

För hur det än är så får ni gång på gång bevis på hur kloka vi är och hur mycket vi är på Jorden för er skull. Ja för ni har så mycket mer att lära från oss, men ni förstår det väldigt sällan. Ni är ett fåtal som gör det, men vi djur önskar att ni var fler än så. Vi kan inte förstå varför ni har slutat använda er av er telepatiska förmåga. Att ni inte längre kommunicerar med oss på den nivå som det är avsett till.

Ni har slutat att utveckla all den kunskap ni har inom er och förlitar er alltför mycket på att andra vet bättre. Det intressanta är att ni helt missar att förlita er till er själva eller den kunskap ni bär på. Ni har slutat att förlita er till all den kunskap vi bär på och att vi hjälper i ren villkorslöshet. Vi har inga förväntningar på motprestation som ni människor har gentemot varandra. Så hur kan det vara att ni helt ser förbi oss djur numera?

För du vet själv hur ni kan lära er om er själva genom oss. För vårt kroppsspråk speglar er smärta och sjukdom, men ni tror det handlar om oss. Ack så fel ni har, för det är väldigt sällan vi blir sjuka eftersom vi i det vilda behöver kunna överleva. Det är först när vi blivit tamdjur till er människor som vi per automatik började utveckla andra sjukdomar.

Detta visste shamaner och sk kloka personer om att använda sig av oss för att se va som fel på en person eller t o m en hel stam. Vi visar det tydligt, men istället för att åtgärda er själva så åtgärdar ni oss djur. Det är behjärtansvärt, men det hjälper tyvärr inte eftersom vi absorbera er energi och ska omvandlar den åt er. Så länge ni inte åtgärdar era egna problem, kvarstår våra. Men de kan både likna era egna eller ta sig en annan form. Fast tittar ni på problemet tar de sig uttryck som är tydliga och klara hos oss.

För tänk dig en häst som i grunden är ett flyktdjur, läser av den som kommer emot hästen på noll sekunder. Tänk då om människan är stressad eller sur när denne ska ta tag i hästen, som redan innan påverkats av människans energi. Vad händer egentligen mellan människan och hästen? Jo hästen speglar människans energi på sitt eget vi och det blir en obalans i en icke befintlig kommunikation. Människan anser att hästen är omöjlig och behöver tillrättavisas, istället för att personen frågar sig vad som händer. Frågar sig av vilken orsak är hästen helt plötslig bångstyrig.

När ni människor blir medvetna om ur ni agerar ihop med oss djur, så blir ni också mer lyhörda för de signaler vi sänder ut och speglar era egna. En enkel matematik med att öka sin egen självkännedom genom oss djur och vår klokskap. Fast ni hävdar alltid att vi djur varken kan tänka eller känna och knappt förstå. Fast vi har mer förståelse och empati än vid ni mäng gånger har. Det har ni helt missat i ert materiella tänk där ni utesluter all viktig kunskap som ni bär inom er. Den som ni haft mycket mer nytta av än alla TV program i hela världen. För er teknologi kan faktiskt inte mäta sig med den kunskap ni egentligen besitter om ni tillåter den att komma fram.

Fast ni behöver göra det pö om pö och begrunda varje moment för att hitta rätt i snårig djungel. Det har varit stängt och tillbommat så länge att det kan bli en chock för er att öppna upp allt på en och samma gång. Så gör det pö om pö för er egen skull och för att ni ska bli mer trovärdiga med. För får ni inte ihop alla pusselbitarna, så kan det bli till ren sammelsurium för er.

Det viktigaste är att ni åter igen lyfter upp er aktning för oss djur och inte slänger oss på nån solkig plattform. Vi är mer värda än så och minns av vilken orsak de höga herrarna spottade tre gånger när de såg en svart katt. Det var för att de visste om vår klokskap och att vi bär på vår egen fria vilja. Vilket vi också gjorde allt för att ni skulle behålla helt ren. Det blev nu inte så eftersom vi missgynnades och då främst under den process där kunniga brändes på bål och så. Det var många bland dem som tilltala de oss och jag lovar dig att vi hjälpte många över för att de inte skulle hamna i träsket.

En del gjorde det, men de hade tappat förmågan att se oss som jämbördiga och som hjälpande ande. De såg oss som en egendom och som ett föremål som allting annat. Likväl var det till oss som de sökte tröst och kärlek, när de mådde som sämst. Ja de är precis som idag när ni skaffar djur för att ni är ensamma i känslan och behöver tröst och värme. Ni söker er ofta itll oss för att vi ger det villkorslöst för det är det är en del av vårt åtagande. Helt enkelt vår livsuppgift och om ni hade börjat kontakta oss genom telepati, hade kunnat lära er att värdesätta oss mera.

Om ni kan värdesätta oss mer, kan ni också värdesätta er själva och andra på ett helt annat plan med. Det är väldigt viktigt i en värld som är så kaosartad som det är just nu. Ni behöver komma ur era personliga skal där ni inte ser mer än dit näsan räcker. Knappt det ens med många av er. Ni kan inte vara så trångsynta som ni är, för det mår varken ni eller vi bra av. Framförallt inte Jorden som vi alla ska leva och samsas på för allas trevnad och bästa. Så om ni börjar lyssna och samtala med oss djur mer, samt främst behandlar oss med aktning. Då hade ni fått mer insikter om vad som är pågår. För vi djur vet och förstår så mycket mer av alla dessa ränker som är på gång.

Ingen döljer det för oss för de tror inte vi förstår, men snacket går mellan oss med. Vi önskar bara att ni hade lyssnat och kunnat få stopp på allt detta. Ja helt enkelt vända skutan innan den kantrar och går på grund. För risken är nu att skutan kantrar och går under av allt kaos med belastningen som den utsätts för från er alla. Ni har ett val att förändra och sätta er emot det som händer så gör det nu innan det är för sent.

Framförallt lär er samtala med oss för att då vet ni också vad som sker runt om i världen. För vi är inte okunniga djur som ni tycks tro, utan högt stående varelser som är på jorden för jordens skull och för att bistå er! Minns alltid det!"