Koltrastens drill

30.05.2015

Solnedgångens ljus får oss människor att stanna upp från vårt görande och njutningsfullt betrakta. Förundras över hur ljusets flöde genom trädkronors bladverk skapar konturer på träd och sten. Stryker lätt med handen över stenars skåror och veck, i att förnimma var och ens egenart. Skogen är rofyllt tyst o stilla, sånär som på koltrastens drill i skyn. Vårens lekfulla knoppande övergår i sommarens blomningsfröjd och vi själva "vaknar" i dess takt. Naturens kreativitet framträder i varje spor och frö, ur regnets och solens livgivande flöde. Stolta träd vibrerar av energier präglade av deras unika särdrag. Grova stammar ger konstfyllda anletsdrag, som speglar individuella kynnen. Uppfattar så deras feminina och maskulina essenser och sinnelags. I kontrastfyllda nyanseringar, visar sig det som ej så synligt innan var. Sinnet är öppet känsligt, med en vaken blick inför naturens omgivande element och den unika balans den utgör.

Börjar fundera på vad vårt eget syfte i livet är och då främst som just att vara människa. Troligen något som vi alla frågat oss, men inte alla funnit ut sitt eget svar på. Meningen med vårt eget liv kan väcka många frågor. Hör koltrastens sång fylld av budskap som förs fram ur visdomars kunskapskälla med toner av att leva i en sann kärlek. En kärlek som är helt villkorslös i att innefatta oss själva och alla andra. Drillandet förkunnar om hur vi som själar är sammanlänkade med varandra. Så ock en sammanlänkning till djuren och naturen med. I kontakt med det djur som klappas öppnas källan upp i likhet med när vi vistas "ute i det fira". När vi tillåter oss att ta in den stämning som vibrerar, går det rakt in i vårt hjärtas expansion av sinnesfrid. Möjligen en omedvetenhet om de energier som förmedlas mellan oss och den/det vi gjort valet att ha fokus vid kan finnas. En närvaro som allt mer förenar oss människor i att få kontakt med det som är av värde och som skapar frid. Lära oss vad som är av vikt för vårt eget och allas högsta bästa i allting som är just nu. För allting är nu o nu är allting... I just varje andetag i att komma närmre vår ande...