Kreativitet

22.03.2016

Kreativitet - en stillhetens stund, där andningen blir till en aktivitet av varandet.                                          Ett andetag i livets skepnad, av total närvaro.                                                                                                  I närvarandet av själens innersta röst, viskande sin sanning.                                                              Medelst tystnaden ger svaren, först när tanken planat ut.                                                                          Där kontrollens hämmande kraft ger vika, i att medvetet bara vara.                                                            För att ge plats åt nya upplevelser av sin kärna - sitt Jag.                                                                          Giver sitt tillåtande av att bli ett med sig själv, i flödets kreativitet.                                                                Betraktande i närvaron av skapandets inre styrka.                                                                                Uppfattande tolka in det som önskas framträda i skapandets transformation.                                              Följsamt lyhörd i sin mjukhet föra ut impulsens signal.                                                                                    Delaktigt kliva in känslans bubbla när Universum blir en del av processen.