Kreativitet

22.03.2016

Kreativitet - en stillhetens stund, där andningen blir till en aktivitet av varandet. Ett andetag i livets skepnad, av total närvaro. I närvarandet av själens innersta röst, viskande sin sanning. Medelst tystnaden ger svaren, först när tanken planat ut. Där kontrollens hämmande kraft ger vika, i att medvetet bara vara. För att ge plats åt nya upplevelser av sin kärna - sitt Jag. Giver sitt tillåtande av att bli ett med sig själv, i vilsamhetens kreativitet.