Livets val

22.11.2019

Blickar ut genom livets fönster, att själv delta därvid.

I sin önskan om att följa sin inre rösts vilja.

Livets fria vilja i att göra egna val.

Ta egna beslut eller avstå är oss fritt att välja.

Så ock att lämna över till att andra göra vårt val.

Styras av någons val och beslut i vår närhet.

Glömma bort sig själv för deras mål och gärningar.

Ja, det är också en del av att välja fritt.

Beslutet är vårt i vad vi önska sända ut.

I hur det som är gives och tages emot.

Följer i fria viljans lag ur alla tankars känslobeslut.

Så ock av vad som gives ut sänds åter tillbaka.

Speglar spelet vid våra möten under vår dag.

Sinnets stämning i hur vi mår i vårt eget jag.

Visar oss var vi önskar vara i livets skeden.

Vem vi vill vara och göra i vårt eget nu.

Möta oss själva i rädslans mörker och tillitens ljus.

Söka svaret i det motstånd som skapas av tankars friktion.

Kanske stanna i det invanda trygg trots att livet passerar förbi.

Ta klivet bort från vanemässighetens sfär som ej längre bär.

Från det som generar blockeringars tunga bojor om rörelsens frihet.

Vara sann mot oss själva att om valet hörs från rädslans röst.

Välja låta utmaningar förbli obesvarade trots önskan om egna val av livet.

Istället förändra flödet genom porten där endas vi själva glömda är.

Ställas inför det nya okända ovissa som skrämmer.

Enkelt och naturligt låta insikter nå fram om att själv valen styra.

Ha modet fråga sig själv om vinsten att våga möta livets utmaningar.

Utgå från ett oskrivet blad i eget livskapitel.

Varje linje däri utan text så helt tomt för att börja om.

Påbörja där bilder saknas fylla i vad som ur en okänd framtid vill uppnås.

Långt bort från en framtid som ej längre blir vår egen viljas val.......