Livs trädet

19.09.2016

Du stora vackra träd likt skönhetens själStår där stabilt genom kraftfull rot I din vackra prakt förenas jord med himmelSkänker vishet om kärlekens innersta styrka Tätt tätt intill omsluts tryggt av dess sfär Känner lätt mot en knotig stam Tar in allt med andaktsfull frid Likt dess tålmodiga stillhet under årens gång Såsom en fast förankring i livet självtDär rötter sökt sig långt under Moder Jord Smeksamma viskningar från trädkronans toppSkänker vilsam sinnesro Erfar hur fötter slår rot i en trygghetszonBlir ett med trädets stabila estrad När grenar stolt reser sig mot skynI en svängom med vind och sol Manande till att armar sträcks uppInför en befriande försoningssång Häri ett välkomnande av ett tillitfullt modÅt livets skiftesgång där allt härstammar ifrån Ty varje ögonblick söker sitt fröVars ursprung finns i andningens basala grund Andas in i ett stilla lyckligt nuTillåtandes att strax långsamt andas ut Blir ett med allt omkringDå taget släpps om vad som var Kroppen gungar till vid stilla brisFöljsamt med i trädets cykliska rytm Ögonen sluts i förnimmelsens skiktLångsamt träder harmonins vagga fram Erfar närvaron i kropp och själTrädanden vill ödmjukt andras väl Lyssnar till dess melodi i en evighets sekundUrminnes vishet översköljs i varje cell Vilar tryggt i naturens pulsEn närhet från livets forna dar, likt nuets stundSom minner om dess eviga kunskapskällan