Livsmolnens växlingar

23.07.2019

Så som moln svävar i en ständig föränderlighet flyter livets växlingar.

Ibland bildas mörka blytunga regnmoln som tycks bre ut sig utan början eller slut.

Kan hända att det någon gång istället är slöjmoln som likt en dimma skymmer sikten.

För att plötsligt bli till fluffiga stackmoln och inbjuder till fröjdefulla glädjeskutt.

Vid andra tillfällen infinner sig små fjäderlätta moln, där ljuset skimrar silkeslent igenom.

Precis som det finns de moln som av någon anledning tar sig fram helt ensamma ett tag.

För att så småningom sammanstråla i en gemenskap med ett eller flera moln.

Medan där andra moln vill lösgöra sig och bilda nya formationer på egen hand eller med andra.

Moln i sin oändliga föränderlighet framträder allt eftersom vinden för dem vidare framåt.

Likväl bildas ett flödets rörelse ur ett otydligt givet mönster, som kan bli till olika möjligheter.

I en spegling av motiv, utifrån de val och önskningar utifrån hur molnens struktur tolkas.

Såsom verkligheten är av sin egen unika särart, medelst bedömning o uppfattning om livets varande. (Suzanne Hovander)