Lucia

13.12.2018

Lucia... Lucia, kom med ljusets milda sken genom nordlig vintermörker.......Du Solens Gudinna från forna dar.

Lys åter upp och värm ett fruset hjärta så kallt...... som vilset vandrar i skugglandets limbo fram.

Strålande med ditt sken för kärlekens villkorslösa bro.... så skimrande i gemenskap med ditt följes vackra sång.

Fylld av toners vibration så stämningsfullt.... ger ekots återklang ut över ödmjukhetens gång.....

Låt så hoppet glittra i varje litet och stort barns öga.....

En tillförsikt bort från allt som fördunklar .... skingras för klarhetens insikt under mörka timma.

Tillitens tro och mod... skina så klart kring det som döljs i skrymslens skumma vrå.

När skymning så åter blir till gryning upplyst av urtiders visdomsljus.

Fortsätt skimrande skina av solens gyllene strålar så klart likt dagen självt idag..

Du Lucia från forna dar.....