LYS DITT HJÄRTAS LJUS

02.04.2018

Att få blomma ut, efter all denna väntan....

Släppa allt det som skaver och gör ont....

Transformeras långt från stagnation...

En längtan så djup av att sin egen plats...

Lyssna till orden som viskas i sitt inre....

Resa sig och sträcka sig upp.....

Släppa rädslan som ligger och gror.

Låta det som bubblande kittlar av tillit....

Nu är det dags...

Ja helt oavsett vad som kan tyckas...

Dags att vara du i ditt ljus....

Tillåt dig lysa av hjärtats ljus...

Så lys nu...lys av hjärtats ljus... lys...