Magisk känsla

30.06.2015

En magisk känsla kommer över mig, när jag börjar meditera lutande mot bergets vägg. Mina katter lägger sig tätt intill o på vars en sida om mig. Luften är en aningens kylig, men erbjuder en uppfriskande känsla. Det enda som hörs är fåglarnas sång, och blandar sig med ett svagt prassel från trädens blad. Låter varje sinne vara med i den upplevelse som följer av att meditera ute i naturen. Kan inte förnekas att katternas spinnande förhöjer upplevelserna av intrycken, som kommer till mig. Deras närvaro ger ett extra lugn med när jag flöljer deras rytm.

Andningen saktar ner och kroppen börjar efter hand slappna allt mer. Lägger märke till var spänningar finns, allt eftersom endorfinet flödar ut till varje liten del av mig. Börjar lite lätt scanna av varje kroppsdel, samtidigt som fokus läggs på min andning. Låter uppmärksamheten vila på djupandning av att föra in livgivande syre i hela kroppen. Ta in hur syret cirkulerar vilsamt från en del till en annan för att sen rensa ut. Föreställer mig hur all stress och måsten förs iväg med utandningen och svävar bort för att upplösas till ny fin näring åt växtligheten. Ett samarbete av villkorslöst givande och tagande, där naturens och min energifrekvens möts upp.

Precis det samspel som finns i landskapets framställning och utförande in i minsta detalj och storhet. En skönhet vars läkande dimension utgör en vacker tavla som berör varje sinne och tillåter mig att vara ett med den. Förnimmelser pulserar genom den magi som på något vis expanderar in i kroppen, när hela jag går ner i varv. Hela jag saktar ner och blir mer lyhörd för de intryck som jag omedvetet tar in, men likväl inte fullt ut tagit in i vardagens aktivitet. I ett just varande av att sitta helt still uppfylls jag av total harmoni av ett ingentinggörande. Likväl en unik aktivitet inom mig själv av alla de behagfulla intryck som en gammal skog erbjuder.

Uppfattar den kraftfullhet som berget utgör i att vara närvarande i den rytm som utgör naturens väsen. Upplever hur dess livskraft transporteras ut i varje fiber hos mig och inger en trygghet i detta nu. Mina fötter stöder sig mot dess grund och följer med in under berget, såsom ett träds rötter är ett med jordens innandöme. Blir till det träd som är symboliskt närvarande i mig och känner hur mina rötter är fast förankrad i djupt in under den plats jag befinner mig på. I minnet erfars trädets barks specifika egenart. Uppmärksammar hur vinden berör min hud, likt den gör i trädets krona och får dess blad att vaja i vinden.

Låter nu händerna som vilat i knäet, flyttas ner nära marken och känner in vad som finns därvid. Stenar, grus och några löv blandar sig med växtligheten för att skapa sitt landskap. Händerna uppfattar den energi några stenars bär med sig i sina olika strukturer och former. Lövens silkessköra skönhet förmedlas genom de impulser som far genom hand och arm. Några grässtrå kittlar smeksamt över handloven, när vinden tar tag i dem.

Öppnar mig för de sinnesintryck som naturen förmedlar och på sitt unika vis ger healing till oss människor. Visualiserar hur kontakten mellan mig och naturens levande essens sammanlänkas. Upplever dess energirika atmosfär och den livskraft som förmedlas i allt som finns där omkring mig. Tar in de dofter som i stillhet vibrerar svagt och de som förs med vinden långt bortifrån. Upplever de känslor som uppkommer vid varje doft som följer med andningen in i kroppen i vad som berättas för mig genom dem. Stannar i känslan en liten stund för att sen släppa den och ta vid där en ny doft fångas upp.

Hör så än mer tydligt alla de ljud som så sällan upptäcks. Känslan av att befinna mig i en behagfull bubbla där varje litet lågt och högt ljud förstärks i att förnimmas. Hör hur en liten mus snabbt pilar förbi och förvinner in under torra löv invid en stubbe. Kan uppfatta hur den fortsätter ta sig fram under marken och ser hur katterna lystrar uppmärksamt på dess förhavande. Får en bild av mig själv utvecklas till att ha likt deras hörsel och förstärka varje livstecken här omkring.

Öppnar så till slut mina ögon och sträcker lite på mig innan jag reser mig upp. Ser hur katterna gör en liknande procedur av att stäcka ut varje del av sig, för att kommat tillbaka vår vardag. Känslan av rofylldhet finns kvar inom mig, när jag i fullständig närvaro tar varje steg hemåt. Känner in hur marken känns mot fötterna när varje långsamt steg tas. Lyssnar till de ljud som avbryter andra ljud och låter dofterna som förs med vinden fortsätta beröra mig. Njuter av de synintryck som kommer i min väg och stannar ibland upp för att ta på ett träd eller en sten. Stannar till för att ta ett djupt andetag och tacka naturen för allt det den givit mig i min egen stund. Tar så klivet in i vardagen igen, men nu med en ny styrka och energi.