Mångfaldig symbios

06.06.2020

Förundras och begrunda den kärleksfulla kraften, ur mångfaldig symbios.                                              En överväldigande intelligens fylld av sinnet för symmetri och skönhet.                                            Påminnas om den energiväv som sammanlänkar allt till en samhörighet.                                                    All den rikedom så unik, vars uppgift drar varje tråd åt samma mål.                                                      Olika och ändock så lika i varje liten del i det stora hela.                                                                            Ty ingen ensam en förändring för jorden skapa kan, mer än att åter ge tillbaka.

Söka förstå allt det som överallt just nu pågår när vi glömt bort vår egen natur.                                        Åter upptäcka det som är så enastående i sitt slag, likt du och jag.                                                        Stryk med handen din försiktigt över liten buskes blad, när du går där förbi.                                          Betänk en liten larvs aktivitet att ta sig fram, på sitt eget vis.                                                                        Lyssna till de ljud som finns i tystnadens vind av trädens rörelser.                                                    Uppfatta den gemenskap som finns bortom ensamheten.

Den som berör och fastnar inom oss om vi tar oss tiden att vara still.                                                      Dra in doften av fuktig mull från fjolårets löv och mossa.                                                                          Det som blir till ett minne, medan andra åter sveps in i det stora hela.                                                      Så förundras av det storslagna som danats fram omkring dig.                                                              Omhänderta det som blivit av oss skadat och vårda, såsom dig själv.                                                        Låt det läkas för att åter bli delaktig i att skapa samstämmighet.

Läka sig själv på ytan och på djup nivå av det som är av vikt.                                                                        Uppfatta sin egen del i att hjälpa och återställa harmonin bortom kaos.                                                      Likt en trollslända bidra med sig själv i att lysa med sin glans.                                                                Vara värdefull som blomsterängar är för bi och humla.                                                                                De som alla behövs för att sprida all världens blommor.                                                                      Minnas hur skönheten lyser vackert i att vara just sig själv.