Meditativt skapande

24.07.2020

INTUITIV SKAPARKRAFT

Nu är det åter dags för Intuitiv Skaparkraft dig som är nyfiken eller som vill utvecklas i skaparandans närvaro. Det finns möjligheten till att delta vid sex kurstillfällen under hösten 2021-våren 2022, med start den 26/9 och följs av söndagar 24/10, 21/11, 23/1, 20/2 och 20/3.

Att skapa på ett avslappnad och kravlöst förhållningssätt medför upptäckten av sitt eget uttryckssätt på ett djupare plan. Under kursens gång bekantar vi oss med måleri, skulptur och det skrivna ordets där intresset väcks till att närma sig sin inre kärna. Vi kommer att kombinera dessa uttrycksmedel med meditation och reflektion, för upplevelsen av hur det undermedvetna talar till oss. I varje process finns en bejakelse som rör livets flöde, där de fyra elementen och skaparandan blir närvarande.

Själva skapandet sker i stunden, där gränser suddas ut när vi ger oss hän ut på vår egen personliga resa. Där tillåtandet är nyckeln till att lyfta fram och uttrycka oss på vårt eget personliga vis. Genom inspirationen från vad som förmedlas under meditationen öppnar vi upp och möter vår sanna essens. Ty allt handlar om ett skapande i total närvaro i vår egen intuitiva värld. I en ärlighet mot oss själva blir vi mer medveten om de signaler som härstammar från våra tankar, känslor och livsmönster.

Det är av vikt att uttrycka oss i förhållande till våra egna förutsättningar och i ett flöde som kommer till oss. Här förekommer inga tolkningar av varandras alster eller texter, då allt rör vår egen personliga upplevelse. Det handlar om att ha tilliten till sin egen personliga utveckling, i en inkännande miljö.

Vi kommer som sagt att träffas sex söndagar - en gång per månad. I priset ingår lätt lunch, för- och eftermiddagsfika. Även skrivpapper, dukar, penslar och färg, samt leran och skröjbränning ingår

Jag, Suzanne ser fram mot att träffa dig!

Anmälan är bindande och sker senast två veckor innan utsatt skapardag.

Anmälan görs via mail ateljem@live.se

Tid: 10:00-16:00

Datum: 26/9, 24/10, 21/11, 23/1, 20/2, 20/3.

Plats: Matteröd , Tyringe

Investering: 900kr/träff.