Intuitivt skapande

08.08.2018

INTUITIV SKAPARKRAFT

Måhända är Intuitiv Skaparkraft något för dig som vill utvecklas i skaparandans närvaro. Kursen bygger på att delta vid fem kurstillfällen, med en lördag i månaden.

Att skapa på ett avslappnad och kravlöst förhållningssätt medför upptäckten av sitt eget uttryckssätt på ett djupare plan. Under kursens gång bekantar vi oss med måleri, skulptur och det skrivna ordets där intresset väcks till att närma sig sin inre kärna. Vi kommer att kombinera dessa uttrycksmedel med meditation och reflektion, för upplevelsen av hur det undermedvetna talar till oss. I varje process finns en bejakelse som rör livets flöde, där de fyra elementen och skaparandan blir närvarande.

Själva skapandet sker i stunden, där gränser suddas ut när vi ger oss hän ut på vår egen personliga resa. Där tillåtandet är nyckeln till att lyfta fram och uttrycka oss på vårt eget personliga vis. Genom inspirationen från vad som förmedlas under meditationen öppnar vi upp och möter vår sanna essens. Ty allt handlar om ett skapande i total närvaro i vår egen intuitiva värld. I en ärlighet mot oss själva blir vi mer medveten om de signaler som härstammar från våra tankar, känslor och livsmönster.

Det är av vikt att uttrycka oss i förhållande till våra egna förutsättningar och i ett flöde som kommer till oss. Här förekommer inga tolkningar av varandras alster eller texter, då allt rör vår egen personliga upplevelse. Det handlar om att ha tilliten till sin egen personliga utveckling, i en inkännande miljö.

Vi kommer som sagt att träffas sex söndagar - (en gång per månad) som gemensamt skapar en enhet. I priset ingår lätt lunch, och fika. Även skrivpapper, dukar, penslar och färg, samt leran och skröjbränning ingår

Jag, Suzanne ser fram mot att träffa dig!

Anmälan är bindande och sker senast två veckor innan utsatt skapardag.

Anmälan görs via mail ateljem@live.se

Tid: 10:00-16:00

Datum: 

Plats: Matteröd , Tyringe

Investering: 1100kr/träff.