Medveten njutning i tillvaron!

04.04.2018

Vad uppskattar du eller ger dig njutning i tillvaron? Har du någon aning om vad som numera ger dig njutning? Finns det något som du djupt inom dig uppskattar spontant uppriktigt och ärligt? Eller är det så att du inte reflekterat över det pga alla måsten som tycks pocka på din uppmärksamhet? Att ingen större vikt läggs vid vad som ger njutning, utan fortsätter njuta av det du njöt av i fjor?

Möjligen tar du det som ingår i din vardag för given och missar att se det som du tidigare uppskattade. I en värld fylld av pusslande för att få vardagen att flyta smärtfritt, fortgår de där gamla vanorna. På något vis blir det nog enklare så att undvika ta upp och arbeta med att förändra gamla vanor. De där gamla vanorna som kanske en gång påbörjades och underlättade i vardagens görande.

Kanske var det den där stunden med morgonkaffet i ensamhet som då gav njutning och uppskattades. Eller av den där promenaden utan mål tillsammans med någon nära kär, även om rundan blev densamma. Just det som nu kanske hoppas över, för att hinna med annat som anses mer viktigt. Vidare kan det kännas svårt att tillåta sig själv njuta eller ens komma ifrån för att ta vara på tillfället som gives.

Ja så även det som skulle kunna ge någon form av njutning i tillvaron, kan vara obekväma att lyfta fram. Vi tror att det ska vara extra vagant, men reflektera inte över av vilken anledning det i så fall bör vara. Visst skapar vi fin stämning vid något specifikt tillfälle och förhoppningsvis njuter vi själva av detta med. För det är inte alltid så att vi gör det för vår egen skull också, utan mer för kanske andras uppskattning.

Likaså att uppskattning i sig blir ett ord som på något sätt förlorat en del av sin innebörd. Det blir till ord som många andra som inte riktigt läggs någon vikt vid längre vad gäller en själv. Ett ord som finns i allt från tanken, känslan till handling och vars innebörd erbjuder lite livskvalitet. Något som klibbar fast och håller kvar, fast vi inte riktigt vill förstå bakgrunden till. Helst inte tänka på i en uppfattning av vardaglig tristess, som i sig alstras av de tankar och känslor som förs.

Likväl är det just våra tankar som medför att vi är där vi är just nu och på vilket vis vi uppskattar det vi har. Tankar och även känslor är energi och det vi lägger fokus på växer. Skulle vi fastna i en tanke eller känna på ett specifikt vis, visar det sig i vår vardag och upplevelser. För att få en in ny livskvalitet och kunna njuta av tillvaron, krävs en förändring. Vilket medför att bli medveten om var du har dina tankar och känslor.

Göra valet att börja skapa en förändring för vår egen skull och skapa högre livskvalitet. Något som inte alltid är lätt att finna ut, utan ibland kan behöva lite verktyg för att bli medveten om dem. Detta trots att vi på olika vis blir allt mer medvetna om ordet välbefinnande eller personlig utveckling. Även om vi inte aktivt arbetar på en personlig utveckling, så sker det likväl på någon nivå. Upptäcka om de har fastnat i någon form av loop och återkommer som en gammal sliten grammofonskiva. Lägga märke till om dessa ger dig stöd i dig själv och i din vardag eller om de blivit till en form av fixering.

Ett första steg är att lägga märke till hur mycket den yttre världen påkallar vår uppmärksamhet. Den uppmärksamhet som gör att vi kommer långt bort från oss själva och vår egen tillvaro. Du för en ständig kommunikation med och till andra individer i ett flöde ut mot världen. Så när du lägger ifrån dig den yttre världens "mediabrus" av att ständigt ha koll och uppdaterad. Släppa du den där vanan i att vara uppkopplad mot yttre stimuli en längre stund, sker märkliga ting.

För hur det än är, är det en del av ditt liv som du skapar genom medvetenhet i kommunicerandets anda. Vardagen blir till att vara delaktig i livsvalets processer, genom dig själv som centrumpunkt i din egen tillvaro. I den tillvaro du delger ut mot världen om dig själv i en social tillhörighet, men utan medvetenhet om dig själv. Däremot att vara en del av sig själv innebär att kunna njuta av sitt eget sällskap i att uppskatta sig själv. Bli medveten om vad du själv vill, genom en ökad närvaro i nuet och vara tillfreds i sin egen livsmiljö.

Hur märkligt det än må var så börja prata högt blir du medveten om vart dina tankar för dig. De tankar som följs av känslor som hjälper till att antingen lyfta eller sänka dina upplevelser. Uppmärksamma vad du känner just nu, i att ha förståelse att kunna hantera dina känslor och tankar. Fokus förstärks om du pratar med dig själv och då gärna tilltalar dig med ditt eget namn. Du blir uppkopplad i en ökad kontakt mot ditt eget jag, där kommunikationen flödar från ditt inre.

I början kanske det inte känns som något händer, men en fantastisk upptäcktsresa har påbörjats. En resa som först och främst sker försiktigt inom dig och som pockat länge på uppmärksamhet. Insikter börjar så småningom bubbla upp som vill vara delaktiga i den förändring som påbörjats. Nya upptäckter görs allt eftersom i att vara närvarande och därmed ökar njutningen av kvalitativ njutning. Minns framförallt att det som ger dig njutning och livskvalitet idag kanske inte gör det imorgon.