Mod

10.11.2016

Kärleken till sig själv är att ha tron på sin egen inre styrka och modet att se med tillförsikt på vad som sker. Stå fast förankrad i att bygga medvetenhetens självkänsla, även om det känns lite kylig ibland. Ha tilliten och modet att följa sitt eget hjärtas röst i att bryta sig loss för förändring. Ta sig ut ur sin trygghets -zoon och följa sina drömmars önskan. Att stråla så som det endast går, genom att enbart vara sig själv och tillåta sin själ lysa klart.

Våga känna sig vacker i sig själv och blomstra lysande i sin kraft. Vara den en är i sin egen egenart och upptäcka skönheten däri. Lyfta fram den en är i acceptans, trots vilsenheten som kan pocka på. Fråga sig vem en är och visa sig den respekt i att vara värdefull. I sina egna ögon som reflekteras i att dugande vara så som en är. Vara trygg i att älska sig själv i varje medgång och motgång som kantas av sorg eller glädje.

Söka sin egen livskraft i sitt eget växande där kärleken till sig själv är medryttare. Vara det lilla frö som växer en själv är sprungen ur, såsom andra ock härstammar ur sitt eget. Genom kärlekens näringsrika värme utvecklas och gro till att bli en skönhetens växt. 

Tillåta sig själv vara i acceptans och tålamod över den en är, utan hårdhetens ord. I att göra valet att ta klivet rakt in i hjärtats mjukhet. Upptäckande vackraste berättelse om sig själv och om andra själars sång. Insikten av sin egen betydelsefullhet sammanvävd självrespekt att med öppenhet se hela sig själv. I att aldrig svika sig själv, utan gör valet att berika livet i att vara sig själv.