Mötet

22.02.2017

Dagen idag bjöd på en underbar upplevelse och tacksamheten är stor över förtroendet som gavs. Som alltid när jag och Gunilla träffas flyter samtalen ihop med härliga skratt, vilket var likadant idag hemma hos henne. När vi så sitter och fikar, får jag "syn" på ett kvinnligt väsen som nyfiket tittar på oss. Hon står där intill Gunilla på hennes högra sida och min glädje är stor över att det kvinnliga väsendet vill visa sig. Spontant berättar jag så för Gunilla om besöket och hon säger: " Det känns som om någon är på min högra sida", vilket jag bekräftar.Därefter frågar hon om hur hög väsendet är och ser ut, så jag börjar beskriva utifrån min upplevelse. Jag försöker berätta om att jag upplever henne som ca 90 cm hög och om den ljusa vilda hårmanen, samt om händer vars fingrar mer är väldigt långsmala och få. Att hon har små skira vingar, som blänker i pärlemo skiftande nyanser. Det kvinnliga väsendet förklarar att de visar sig mer mänskliga för att vi ska acceptera dem och inte bli skrämda.

Hon utstrålar enorm vänlighet, samtidigt som här finns en ettrighet och handlingskraft/orubblighet. När jag berättat klart, säger Gunilla: "Varför får jag in Adriana?" Jag uppmanar henne att slå upp namnet och dess betydelse, då hon har mobilen intill sig. Så får vi då fram betydelsen av namnet Adrian som betyder "en man från staden" ("man från Hadria") och att namnet kom till Holland på 1500-talet. Samtidigt får jag till mig något som lutade mot Adreanous/Adrianus. Därav sökte vi även på Adreanus som var ett namn i medeltida helgonkalendern, samt kan kopplas samman med en romesk kejsare vars släkt kom från Hadria. Häri får vi ytterligare förklaring till Adriana/Adrian ursprung från det latinska namnet Hadrianus. Vilket härstammar från en stad nära Italiens östkust (nuvarande Atri) och grundades av en romersk koloni, vilken gav namn åt Adrianska havet. (Källa ="Namnen i almanackan - Bengt af Klintberg").

Hela tiden får jag upp bilder med lila färger, gult mitten och som ibland avslutas längst in med rött.... På något vis påminner det om blommor, vilket är både märkligt och intressant. Vi börjar samtal kring innebörden av detta, utan att riktigt komma någon vart. Medan vi samtalar om namnen så "hör" jag väsendet säga att vi krånglar till det och att jag ska lyssna istället, för att få fram rätt info. Plötsligt står det klart för mig vad informationen innebär, när jag inser att Holland är tulpanernas land... Krokusar, tulpaner och andra vackra blomster är just vad färgerna symboliserar. Delar med mig till Gunilla om Adrianas funderingar kring önskemål om plantering av växter som uppskattas av bin. Framförallt hur mycket de uppskattar att de har biodling och deras intresse/arbete med bisamhällena och honungen.

Där och då lossnar det och informationen "flödar fritt" nu, så jag kan förmedla vad väsendet Adriana berättar om sina olika uppgifter. Hon berättar om hur de (både av kvinnlig och manlig energi) hjälper till med bina, samt att det finns andra väsen som har till uppgift att värna om andra insekter. Vilket gav en annan innebörd av "man från staden" i just att leva och gemensamt vårda ett samhälle, dvs i detta fall ett bisamhälle. Samtidigt förändras atmosfären i köket, som om det blev mer rörelse eller som en "täthet" och Gunilla säger "Det känns som här är fler nu". Glädjen fyller våra hjärtan av detta fina förtroende i att vilja ta kontakt och samtala med oss. Så under hela dagen återkommer vi till vår upplevelse och vad kontakten innebär. Då den berörde oss på ett underbart sätt, vill vi förstå dem fullt ut. Framförallt lyfts reflektioner om hur viktigt det är att vi människor börjar vårda naturen och dess invånare, innan det är försent.

Ännu märkligare var att jag också "såg" bilder på lilafärgade fikon i samband med lökväxterna och kände att jag ville söka på just fikon. Här kom ordet stekel upp och bin ingår i just en av insektsordningarnas arter. Tillika kom namnet Adriana upp i sammanhanget i och med att Adria-fikonet är mest lämpat för Nordiskt klimat. Vidare sökning om stekel fann jag det vetenskapliga namnet Andrenidae på en underfamilj bland bin. Det intressanta var just att Andrenidae är en av de 4 underfamiljerna med ca 60 arter i Sverige. Det är ett stort släkte solitära bin i insektsordningen steklar, vars vetenskapliga släktnamn är Andrena. Inspireras så av att använda nyfikenheten till något kreativt och utvecklande, såsom att söka kunskap efter kontakt med naturväsen. Känner så stor tacksamhet över denna vackra gåva som jag och Gunilla fick dela idag.

Att åter igen få knyta kontakt med vänligt sinnade väsen, vars mål är att vårda Moder Jord för allas bästa. De visar sig för allt fler nu efter hand i förhoppning om fint samarbete med oss människor. För Adriana och hennes fränder var tiden inne att påkalla uppmärksamhet om att de finns och hjälper till med omvårdnad av bina. För dessa väsen är just den inkännande som många biodlare har i att hjälpa bisamhällen, till stor glädje. De verkar i det tysta men gör allt som står i deras makt för att bina ska må på allra bästa sättet. Sen kan de endast förlita sig till att människan förstår vikten av att bevara växtlighet som gynnar binas mående och tillväxt.....