Naturens grå

04.09.2018

När vi i naturen gå..
Gör att en kan ana väsen i ögonvrå..
När de pilar fram i dimmors ridå...
Ja, både de stora o de små..
Kanske de som skimrar som silverstrå..
Eller de som är naturens grå..
Busiga är de med höstens färger i yvigt hår..
Bakom sten kan det kikas fram, näpet på tå..
Medan andra höga, invid berget stå..
Se där de som i trädtoppar vi ej kan nå..
Likt en vindil svävas det också, i himlen blå..
Såsom det dansas i morgondisets berså..
I lek med de som finns i hav o varje å..
Om vi önskar o vill åter kontakt kan få...
Med de som i naturen rår...