Njut av ögonblickets fröjd

24.04.2019

Njuta av ögonblickets fröjd, av att nyfiket observera varje liten detalj. Uppmärksamt betrakta dess fulländning, som blir till en fullständighet. Där varje beståndsdel kompletterar varandra och bär på sin livsuppgift. Reflektera över de skiftningar som följer med i dess struktur och utformning. Blir medveten om den respons som gives mot mitt eget intresse för dess konstfulla skapelse.

Ta in intensitetens iver av att få finnas till för att förmedla om hoppet. Om andens kraft vars rop finns i allt som gror för att åter vaknar. Uppfylld av hjärtats röst, som har sin boning i mitt bröst. Motsvarande det rum som giver perspektiv, att fatta modet att slå knopp i blomstrande fröjd. Låta ekots fägring sjunga bladen en skön sång av grönskans skimmer. Vara helt utan tanke glädjas av återseendet, när solens strålar fångas av kronblad och pistill.

Förundras över den livskraft som sig själv är oändlig, där drömmar är starkare än rädslan. Energin som gives åt drömmars tillblivelse, får sällskap av miraklers bo. Bygger en framtid uppfylld av det själen vill uppnå, när oskyldigheten skiftar i ljus. Acceptera stillsamt den melodi som vindens droppar väljer att spela för rot och grenverk, när önskan var värmens famn. Möjligen inte som planerad, men beslutas att låta handling blir högre än ord med vilken dans som utförs bäst.