Nyårsstädning

31.12.2021

Året är nu till ända, där många olika skeenden har upplevts på ett eller annat vis. Kanske det funnits mycket glädje och skratt eller ledsamheter och tårar. Kanske blev året som hoppats och önskats. Kanske det fanns inslag av en känsla av motstånd eller rent av någon liten besvikelse.

Måhända att längtan efter lycka och en förändring i tillvaron varit det primära. En lycka som sökts för att möjligen finnas i något nytt att ha eller genom någon annans närhet. Många gånger missas det att lyckan inte går att köpa och fyllas med saker och ting.

Det är svårt att fylla det tomrum som kan finnas därinom en, med något från en yttre värld. Möjligen är glädjen stor precis när det som längtats efter kommit i ens ägo, men glädjen blir oftast kortvarig. Kanske det inte alltid känts som att vara hjälten i sitt eget livs skådespel, även om vi själva i mesta mån är regissören.

Inte heller kan någon annan fylla det inre tomrummet, som kanske bottnar i den känsla som finns om en själv. För lyckan är ett val som behöver göras och då försöka bli medveten om hur vi tolkar sin egen livssituation. Hur vi väljer att förhålla oss till livet och uppfattningen om oss själva däri.

Att kunna vidga perspektivet och når insikten om vårt eget ansvar av hur vi gör våra val. Mestadels om vi upplever oss som offer vid olika omständigheter eller väljer att vara aktören i vårt eget liv. Visserligen kan det finnas svårare omständigheter, som medför att det nästintill är problematiskt att erfara någon livskvalitet.

Nu så här mot årets avslut och ett nytt inträder, kommer kanske funderingar på hur det känns inför det. Om känslan infinner sig av att vara nöjd och tillfreds eller missnöjd, över vad året medfört. Oavsett vilket kan det nya årets inträde ses lite symboliskt med att vända till ett tomt blad och påbörja ett nytt kapitel i livet.

Att då sätta sig ner och skriva ner de reflektioner som kommer till oss, när vi vänder blicken inåt. Summera det som varit är ett bra verktyg för att sortera bort det som inte tillför något. Nå insikter om det som lämnas bakom, när dörren stängs för gott vid årets slut. Sortera in det som gav glädje och inspiration i minnesbanken.

Låta det som inte gagnar oss ur ett positivt lärande perspektiv, får stanna kvar i det år som nu passerat förbi. Endast välja att ta med de erfarenheter som gjort oss visare, för att undvika ett upprepande. Blicka bakåt en kort stund för att lämna det gamla, för att insiktsfullt se framåt med ny blick. 

Reflektera över om det är något som bör förtydligas för oss själva eller om allt är överskådligt. Formulera de förväntningar som finns där vid kapitlet oskrivna blad. Tillåta nya tankar ta plats och utforska det som komma skall. Betänka de möjligheter som inkluderas vid en önskad förändring.

Reflektera över om vad som önskas mer av och då kanske något som gav sin saknad tidigare. Framförallt försöka lära av det som varit och ta med den kunskapen in i framtiden. Att med nyfikenhet utforska för att finna svaren som kanske inte är helt tydliga än.  

Viktigast av allt att nå insikten om att vi alltid har ett val av hur vi hantera våra livserfarenheter. För vårt egen livstolkning kan antingen dra ner oss att plöja i ledsamhetens vemod, eller höja oss att känna lyckans glädje. Minns att det är insidans känsla som ger näring åt vad vi erfar som lycka.