Nymåne och självbejakelse

15.02.2018

Nymånens inträde är något för många av oss lika magiskt, som fullmånens gång. Så idag kanske det inspirerar att starta något som legat och grott inombords. Såsom att få uppnå balans i sitt välbefinnande eller med sina mål. Med hjälp av sin egen ceremoni förmedlas ett tydliggörande av sin önskan och vilja. En förhoppning av omskapande av en situation, sätta igång den dröm som burits på ett tag eller liknande.

Kanske det i sammanhanget är en god ide att ta en titt på hur du ser på dig själv. Att ha fokus på hur du presenterar dig och vem du är inför andra. Lyft fram för dig själv din utveckling under din personliga resa. Lägg märke till på vilket vis ditt växande gagnat dig, genom att skriva ner detta. Uppmärksamma med vad du känner dig nöjd med att vara just du. Ibland kan det vara så att just insikten om vilken unik person du är, är det som är viktigast. Att se till hur mycket du har att ge genom att enbart vara du.

Samtidigt handlar livet om att försöka se de möjligheterna som finns där. En del handlar om, om du vill se dem och om du har tilliten till dig själv se dem. Att inspireras och vara öppen för allt i det stora eller i det lilla kan göra skillnad. Ty i det lilla kan även det stora återfinnas, om du är villiga att fånga det som kommer till dig. Att i detta ta vara på det som är positivt och kärleksfullt omkring dig. Så ta steget mot den riktning som bär på dina önskningar och visioner.

För det som är av vikt är att fråga sig själv om du gör det du innerst inne önskar och drömmer om. Eller låter du andras förväntningar på och åsikter om dig diktera livet... Håller du dig tillbaka av någon annan anledning... Är du inkapslade av det som någon eller något lagt på dig, så du har svårt att andas och leva. Är du redo att frigöra dig och släppa taget om det som tynger ner. Tar energi från dig och dina drömmar.

Är det dags att ta steget och sluta lyssna på andras åsikter som påverkar dig negativt. Kanske den symfoniorkester av vad som kan gå fel, medför att du inte satsar. Så släpp taget om det som hindrar dig från att flyga fritt och sväva högt.

Att vara glad och tacksam över den kärlek du gives, är något vackert fint att ta emot och själv få ge tillbaka av. Däremot om kärleken blir till att styra ditt liv, bör du försöka återta det som är du och leva ur din sanning. Minns att din närmsta och bästa vän du kan få är du själv, så bygg din inre styrka på tron på dig själv.

Var i tilliten till att det blir bra och modet att vara den du är. Tro på dig själv, ty då kan ingen ta din styrka ifrån dig. Ta tillbaka den egna kraften och känn modet att vara din egen sanning. Manifestera i att allt som tynger nu helas och renas, för att omvandlas till positiv kärleksfull energi. Ha modet att vara den du är och tillåt dig att uttrycka din egen sanning. Låt nymånens styrka att återkomma i full styrka bli din ledstjärna.