På återseende

08.10.2016

Mår bra av morgonens klara anda, medan tranor cirkulerar i skyn. Vinkar på återseende och önskar all lycka på deras färd. Själv känner jag mig redo för en ny härlig konstnärshelg. När jag så tar fotot på min skapelse, vandrar tankarna åter till vad konstnärlighet är i sig. Vad innebär ordet konstnärlighet har för innebörd för var och en.

En del kan se det som kunskap i att bemästra olika tekniker, färger och material. För någon annan handlar det om modet att öppna upp för utforma något som inspirerar en. Kanske det rör sig om att tillåta sig vara i stunden och skapa. Tillåta det som framträder vara en del av formen, då nya ideer ploppar upp och ger andra infallsvinklar.

I skapandet finns för många en längtan om att kunna förmedla på ett sätt som berör. Att få fram sina egna tankar och känslor som i sin tur väcker någon form av känslor hos andra. Våga ta sig bortom ytan och beröra på djupet, genom att "blotta" sitt innersta. Under arbetet kan även obearbetade känslor och upplevelser komma upp till ytan. Dessa kanske bearbetas under processens gång, vilket gör det svårare att visa upp sina alster.

Konstnärlighet och konst, eller att kalla sig konstnär kan kanske vara lite subjektivt för en del. Vad som är konst för en del är kanske inte av intresse för någon annan. Mycket rör vad konstnären vill uttrycka och förmedla med sitt verk. Samtidigt som det handlar om hur betraktaren mottager verket.

Det finns en större frihet i vad orden står för och vilka regler som gäller. I sammanhanget finns den avsikt som påbörjar processen och förloppet till avslutets fullbordan. Sen kan det ibland vara lite knepigare att från en medveten avsikt få fram det som avses. Mycket kan ske under tiden som konstverket växer fram, både med själva verket och hos konstnären. Så vad är konstnärlighet i sig? För mig är det att vara ärligt nära konsten, att se konstens konstfullhet och konstighet på en och samma gång...för när jag är i skapandet, så är jag i livet självt...jag ÄR!