Andrum

05.05.2015

Ibland hade det nog varit nyttigt att ta efter djuren. Framförallt i att tillåta sig släppa på alla krav o måsten, för en paus. Visst det är inte alltid så lätt att få tiden att räcka till att ex meditera. Trots att det oftast kan räcka med en kort stund med slutna ögon för att öka välbefinnandet. Under en minut få andas djupt, samtidigt som hjärnan töms på alla framrusande tankar. Genom att säga ett mantra till sig själv under tiden, möjliggör det utrymme för tomheten och vila för hjärna. Att långsamt säga mantrat, får dig att landa och vara mer fokuserad i nuet, samtidigt som kropp och sinne blir rofyllt. På så vis kan vi lättare hantera de situationer vi har framför oss på ett mer balanserat vis.

Se på hur en simmare som tar sig fram och tillbaks i bassängen, med målet hela tiden en bit framför sig. På samma vis kan du gå några varv med en kort sträcka från en punkt till en annan. Visserligen på en mer avskärmad och lugn plats än ett badhus. Plocka upp antingen fokus på andningen fullt ut eller på ditt mantra. Skulle det vara svårt att ta dig den tiden, så kan meditativ gång utföras till eller från någon destination. Försök att då vara helt i nuet och hitta ditt inre rum, trots att det kan finnas liv och rörelse omkring dig. Ha fokus på andningen och känn in hur kroppen känns just nu. Lägg märke till var i kroppen det känns bra och låt denna känsla sprida sig igenom hela koppen. Ta hjälp av andningen där ny friskt syre flödar in genom näsan och gammalt förbrukat försvinner ut via munnen. Sök kontakt med dina fötter och känn kraften i stegen när de gör avstamp mot marken. Fråga dig hur benen känns.. höfterna och ryggen... släpp ner spända axlar och låt armarna ta fasta på rytmen i din gång.

När du så går och upplever att du är i samklang med dig själv, kan du börja lägga märke till din närmiljö. Sök de positiva bitarna och känn glädjen i fågelkvitter och solskenet. Kanske några blommor har börjat slå ut i vackra färger och har en ljuvlig doft. Även om du intagit en plats på en uteservering kan du utföra en mindfulnessövning, genom att lägga märke till hur kroppen känns mot underlaget. Ta in alla intryck från det du har framför dig på bordet av mat och dryck. Se färger, känn smaken och dofterna eller hur glaset/koppen känns i dina händer. Uppmärksamma vad som känns behagligt och lägg fokus på detta, genom att utföra varje rörelse i långsam takt. Var helt och hållet i en medveten närvaro av vad du gör just i ögonblicket och som får dig att må bra.

Skulle stressen vara påtaglig och det är svårt att komma till ro. Kanske du har svårt att få tiden att gå ihop sig så du kan få en egen stund. Pulsen brusar och med tankarna som utför hiphop i hjärnan. Då kan det vara skönt med just den där minuten i att vara sitt andetag. Vilket går att göra var som och när som. Finns däremot möjligheten att vara på en lugn plats, kan det vara bra att ha block och penna framför sig. Låta pennan styra känslan utan mål, medan fokus mer ligger på andningen. Skulle det kännas bättre med pensel och duk, är detta att rekommendera med.

Det viktigaste är att släppa på prestationskraven och tankarna, medan blicken vilar på duken/pappret. Eller varför inte blunda och uppleva en inre tillit i allt som sker. Bara tillåta dig följa med i det som tar form på duken/pappret och låta det vara precis som det är. Om inget annat så låt pennan/penseln dra streck fram och tillbaks eller i cirklar. Samtidigt kan du ha ett mantra som upprepas om du så önskar. Allt handlar om att hitta sitt eget sätt att finna återhämtning och balans i sig själv o sin tillvaro. Att pausa emellanåt i det tomrum som finns i mellanrummet, likt det lilla unika uppehåll som infinner sig mellan in och utandningen.