"Pollenchock"

18.02.2019

Läser just nu en hel del om "värsta pollenchocken på 45 år..." och hur en föregående varm sommar är grunden till detta. Det basuneras ut om att säsongen troligen är en av de jobbigaste och hur svår den kan komma att bli. Samtidigt informeras det om att förbereda sig med läkemedel för att skydda sig mot "allergichocken" mm. Inte nog med det, så uppmanas allergiker att inte utföra utomhusaktiviteter.

Vill poängtera att jag har full förståelse för personer som har någon form av allergi. Är väl medveten om hur deras tillvaro påverkas på olika vis och grad, under denna säsong. Likaså har vi i många fall stor nytta av sjukvården, samt till vis del de läkemedel som föreskrivs. Funderar ändock en del på den effekten media har på oss, både medvetet och omedvetet. Helst med tanke på det utbredda snabba informationsflöde som finns och all info vi därmed har möjlighet att ta in. För hur det än är, tar vi in det vi läser och lagrar såsom detta med vad våren då innebär med allt för vissa. Oftast är känslan positiv av att våren infinner sig med allt som börjar spira o gro. Medan det för vissa blir till ett gissel i samband med blomning och starkare solljus.

Eftersom jag är konfunderad, sticker jag därför ut hakan en aningens. Kan nämligen inte frångå att någon/ några tjänar på att det i denna stora utsträckning "delges" rädslobasread och stressande information. Vem eller vilka är det som drar nytta av att vi som flockdjur och "känslovarelser" tar till oss av stora dessa ("hotfulla") huvudrubriker? Vad är det egentligen som ligger till grund för att skapa inre stress eller rädslor hos människor? För det är ju sällan eller aldrig som det "informeras" ur ett positivt perspektiv, såsom hur kroppen själv kan bygga sitt immunförsvar. Inte heller framläggs det något direkt om ex alternativa metoder, utan enkom uppmaning om medicinska preparat. Denna uppmaning är många fall kopplad till uttalanden om hur svår eller rent av hälsofarligt det kan bli. Så åter igen vari finns orsaken till att medias påtryckande om vissa scenarier? Vilket inte bara gäller "pollenchock," utan om vi hårdrar det och granska andra områden återspeglas liknande agerande från media. I många fall förekommer det ett uttalande från någon som tycks vara expert på området.

Sker då uttalande på ett sådant sätt så att det skapar oro, kan det ha inverkan såväl i det yttre som i det inre. För när vi matas med de "skrämselrubriker" som medias skriverier bygger på, blir det likt en "tändhatt" som utlöser en reaktion i kroppen. Dvs en form av inre stress genom den info vi tar in och troligen fortsätter att prata om med andra. Som de sociala varelser vi är söker vi någon form av bekräftelse på vår oro och rädsla. Det blir lite av att pysa ut den inre stressen till andra, men samtidigt så håller vi kvar den. Framförallt då vi inte alltid är medvetna om hur våra känslor har en "tyst" dialog med oss. En dialog som kan inverka på vårt mående och trigga igång oss på något vis. Främst om vi går fullt ut in i den eskalerande rädslobaserade reaktionen, sänks vårt immunförsvar radikalt.

Vi är inte alltid heller medvetna om de intryck vissa saker o ting, kan ha på oss. Inte heller vilka tankar som hoppar kring i våra huvud. Att de är som en hackig sliten grammofonskiva som raspar fram samma strof om o om igen. Detta då de flesta av våra tankar är, gamla avverkade från gårdagen o dagen dess för innan o ännu längre tillbaka. Även vår familjs historik gör avtryck på vad vi intalar oss själva och formar vår tillvaro. Fast det är vi inte riktigt medvetna om, med all den information vi på något vis tar del av. Så med andra ord matar vi oss med "gammal skåpmat", medan egot "skriker ut" sin rädsla. För av någon underlig anledning har vi tappat bort tron på oss själva och vår förmåga att själva läka vår kropp. Det är som om vi överlämnar vårt eget välbefinnande i andras händer och beslut att fatta våra egna fria val.

När vi så läser om alla dessa "chocker", kanske det i sin tur "lyfter upp" minnen vi bär på. Minnen från tidigare erfarenheter om hur ex pollen påverkat kroppen just då. Det kunna liknas vid en form av "emotionell priming" genom just tidigare erfarenheter av allergiska reaktioner. Men också genom tidigare upplevelser av hur omgivningen reagerar på just pollen och allergin, kan följa i dess spår. Inte att förglömma de upplevelser vi kan ha med oss, som rör familjemedlemmars erfarenheter och uppfattningar. Tillsammans med deras förfaringssätt, blir det en del av vår egen repertoar av en inre dialog.

Med vår informativa snabba tillvaro, har vi kommit så långt ifrån vad vi själva kan göra för att underlätta för vår kropp. Glömd är den urgamla kunskap som bygger på kroppens egen förmåga att kunna att i möjligaste mån läka sig själv. Den kunskap som är lyhörd för kroppens signaler som i tidigt stadie indikerar på om något behöver hanteras, innan det utvecklats till mer påtagliga besvär. För i många fall kan det handla om en livsstil som skapar stor inre och yttre stress. Mycket spelar in i vårt fysiska och psykiska mående, såsom ex vilket typ om återhämtnings- eller kostvanor vi har. Faktiskt i vissa fall även exponera oss för något som ökar vårt eget immunförsvar. På så vis går det mer att undvika medikamenter som ger biverkningar, eller är så outforskade att vi inte vet hur de påverkar framöver.

Istället för att reflektera över vad som är mest gynnsamt för vår hälsa, tror vi i många fall blint på vad som media deklarerar. Inte minst fråga vi oss inte av vilken orsak ex media så påtryckande proklamerar ut något som skapar rädslor. Vi rusar till apoteket för att förbereda oss för det som komma skall, vilket i sig kan öka stressen. Som i sin tur påverkar det egna immunförsvar och gör att vi blir beroende av olika former av mediciner. Istället kanske det är bra att försöka undvika att ta del av all s.k. information. Kanske t o m försöka finna ett lugnare sätt att samarbeta med vårt immunförsvar, istället än att läsa vad som skrivs i negativ form.

Hur det än är så påverkas vi ogynnsamt på olika sätt, av den negativa information vi dagligen tar del av. Så det kanske inte är konstigt om vi får reaktioner tidigare o kraftfullare, allt eftersom tidningarna skriker ut nyheten om detta fenomen. För rädslan skapar ett nedsänkt immunförsvar, precis som att undvika sociala sammanhang också kan medföra detta. Att boosta kroppen med bra näringsriktig mat, samt inta vitaminer och mineraler är en bra början. Likaså att göra det som vi mår fysiskt och psykiskt bra av, lyfter livskvaliteten. Vilket även att umgås med de som vi håller av gör, men att undvika ta del av allt vad media framställer är nog prio ett. För vi har så mycket kunskap själva, om vi har modet och viljan att öppna upp för andra möjligheter. Så kom ihåg att det är vi själva som kan skapa vårt välmående. Därmed också undersöka ordentligt, vad som verkligen är det bästa hälsosammast för oss. Ibland kanske inte det som föreskrivs, är det bästa för oss och vårt välbefinnande.