Rädslan

13.03.2020

Vad är i egentligen den där rädslan och hur påverkar den oss?

Först kan vi konstatera att det finns en hel del rädslor som upplevas skrämmande. Rädsla och undvikande av det som skrämmer är något som finns inbyggt i oss för att skydda under "rätt" förhållanden. Samtidigt finns den rädslan som kan ta över våra liv och påverka våra reaktioner, val och handlingar. Den där känslan av maktlöshet som vi erfar så kraftfullt att vi inte kan styra vad som sker inom oss. Vilket kan bli till ett större problem som hindra oss från att företa oss det vi önskar göra. Ja även leva det liv vi innerst inne skulle vilja, eftersom det som skrämmer får oss att må dåligt periodvis.

Det kan bottna i hur vi formas utifrån de erfarenheter vi utsätts för och som vi sen bär med oss. Något som medför att rädslor kan framträda från vårt undermedvetna när vi inte är beredda på det. När det som triggar rädslan, slungas vi bakåt i tiden där just dessa känslor lagrats. Vi förstår inte fullt ut vad som sker mer att vi inte kan styra vår situation i nuläget. I detta fall behöver vi bli medvetna om vilka tankar vi bär på och hur de triggar känslorna. De tankar som bokstavligt talat tar tag i vår omdömesförmåga och rusar iväg i panik. Det blir kortslutning, utan möjlighet till att tänka en relevant tanke och med en känsla av maktlöshet. Istället infinner sig upplevelsen av oförmågan att kunna påverka det som sker. Som om vi lämnas helt utan skyddsnät medan vi förlorar greppet och faller. Ungefär som om något utanför vår kontroll griper tag så hårt om oss, att vi inte tror oss kunna komma loss. Vi blir på så vis offer för våra egna tankar angående det som skrämmer och triggar rädslan.

Många av våra rädslor går att övervinna, så att betrakta det som skrämmer för att se vilka som är äkta rädslor hos oss. En del rädslor har vi ärvt och så att säga programmerats in i oss. Andra är inte realistiska, utan något vi av någon orsak har skapat. Kanske det handlar om en flykt ifrån det som känns alltför tufft och vi omedvetet undviker att ta tag i. Vi spjärnar helt enkelt emot och gör allt för att inte behöva "gå igenom" det som skrämmer. Vilket oftast medför att rädslan istället eskalerar med full kraft när den triggas.

När vi börjar arbeta med de rädslor eller kanske även ångesten som griper tag i oss, lär vi samtidigt känna oss själva på en djupare nivå. Framförallt när vi börjar lägga märke till vilka är realistiska och vilka är ärvda. På så vis kommer vi lättare igenom det som skrämmer genom att möta rädslan. Så trots att vi kan uppleva denna "järnklo" som griper tag, kan vi försöka hantera detta på våra egna villkor. Var i din egen sanning istället, för att öka ditt välmående. Känn in vad som är rätt för dig och låt aldrig rädslorna begränsa dig. För om du lever utifrån det som du upplever skrämmande, minskar du dig själv och din frihet. Ditt utrymme krymper och du blir så att säga inlåst där dina rädslor styr.

Först och främst gäller det som sagt att bli medveten om att det handlar om att våra egna tankar som triggas på något vis. Därifrån kan vi börja styra våra tankar och känslor som rusar iväg med oss. För om det kan få oss att tappa kontrollen, så kan vi utforska hur vi kan styra dem med. Visserligen krävs en del arbete för att komma över denna tröskel. Därefter handlar det mycket om vad som följer i reaktionerna, såsom ex kroppsligt. Är vi medvetna hur vi reagerar och av vilken orsak vi reagerar, kan vi lättare möta de triggers som får oss att må dåligt. Så när det som skrämmer tickar igång gäller det att inte tillåta tankarna rusa iväg.

Framförallt inte gå in i tankarna som kommer ihop med det som triggar känslorna eller det som skrämmer. Istället ta klivet över dess tankar, genom att lyssna till vad vi säger till oss själva. Lägga märke till vad som sker inom oss. Samtidigt vara tydlig mot sig själv i att nu kommer dessa tankar och fråga sig ifrån de härstammar. Förts och främst säga till sig själv att vi kan styra våra tankar bort från det som skrämmer eller på annat vis påverkar oss negativt. När vi kan stanna upp och börja tala till oss själva, har vi hamnat på rätt köl.

Berätta högt för sig själv när rädslan trycker på, att det är vi som har kontrollen över våra tankar. Att vi inte tänker låta tankarna styra oss och inte ger efter för det som triggar tankarna. Du har istället förmågan att tänka dig bort från det som rubbar dig, för att kunna se klart och från ett nytt perspektiv. Vågar vi känna varifrån rädslan härstammar, går det lättare att finna verktyg som passar oss att hantera det som skrämmer. För att ha modet att erkänna det som skrämmer är en styrka i sig.

Visst kan det vara kämpigt när detta tuffa tar tag i dig. Kan du där och då säga till dig själv att det är du som bestämmer, nu är mycket vunnet. När du är tydlig med att du inte är dina tankar, så har du börjat vända den nedåtgående spiralen. Efter hand kan du börja hantera situationen som du önskar, även om det kanske blir små steg till en början. Det viktiga är att veta att du har förmågan att tänka dig bort från det som skrämmer och ger rädslor. Emellertid kan det vara svårt att uppfatta att det finns en mening i att "gå igenom" denna process under tiden som såren är helt öppna. Helt i sin ordning och förståeligt, men processen kan hjälpa till att läka såren.

Väljer du istället att mota bort det som "trycker på" för att undvika bearbetning, leder det likväl till att "fördämningen" brister och det som skrämmer fortsätter att triggas. Istället bör du konfrontera det som skrämmer dig och jobba med att sakteligen "utmana" bit för bit. Att undvika rädslan medför att den får en större makt över dig istället. Genom att acceptera din rädsla har du börjat ta tillbaka din makt över ditt liv. När du arbetar med dig själv återtar du kontrollen och steg för steg minska rädslans kraft. Samtidigt är det viktigt att arbeta på din tillit till dig själv och stärka din självkänsla. I sammanhanget med rädslor undertrycks detta pga att du tappar tron på att klara av att hantera det som skrämmer.

Om det fungera vid bra i bra stunder, kanske du kan tänka på något som skapar rädslor eller gör dig osäker. Däremot gå inte in i dem, utan mer lyfta fram dem i dagen och granska dem så neutralt som möjligt. Reflektera över vad som är det värsta som kan hända i samband med det som skrämmer. Våga möta detta och iaktta hur du möter det som skapar otrygghet. Se på dig själv, utan att tillåta det som skrämmer alstra din rädsla och osäkerhet. Försök vara medveten om att du inte behöver vara rädd för det som du uppfattar som skrämmande. Istället ha tilliten till att det kan vara så att du just nu behöver iaktta det som skrämmer eller smärtar.

Att då fråga sig hur det känns och om det finns någon synbar orsak till rädslan. Fundera på vad det är som är skrämmande och orsakar känslan av rädsla. Fråga dig också om det finns en reell grundorsak till rädslan och i så fall om det är farligt för dig just nu eller om det varit så tidigare i livet. Fundera samtidigt på varifrån känslan härstammar är en bra början, såsom om de i grunden är dina egna eller liknande. Det kan vara så att bada i havet skrämmer dig, då du höll på att drunkna som barn. DÅ kan det vara bra att se om havet skrämmer pga din egen upplevelse eller omgivningens reaktioner.

Ha samtidigt i åtanken att detta med att inte ha kontrollen över reaktionen är ett inlärt tankemönster. Vi har med andra ord "fångat upp" att vi är hjälplösa när det sker. Vilket gör att vi "ger efter" för reaktionerna, då vi tror att vi inte kan göra något åt det. När vi tar tag i tankemönstret märker vi att vi har förmågan att styra våra tankar. Framförallt om du är tydlig till dig själv med att du vet om att du klarar av att hantera situationen. Då blir du mer trygg i de medvetna tankarna om att du kan bemöta förloppet. Det blir lite lättare varje gång, då du börjat ta kontroll över det som skrämmer och bär med dig insikten om att det funkar. Allt eftersom kan du ta ett steg till och ett till, när du väl bestämt dig för att ta tag i det som skrämmer dig.

För att komma i mer balans med sig själv inför arbetet är det som sagt viktigt att stärka sig själv. Framförallt bygga upp sin tillit till sig själv att klara av att ta kommandot. Ett knep som kan vara bra att använda sig av är att träna medveten närvaro, för att på så vis underlätta för dig själv. Att varje dag vara i nuet och lägga märke till var i kroppen något sker ökar medvetenheten om tankar och känslor. Ibland kan det vara lättare att använda sig av någon form av andning- och visualiseringstekniken, såsom ex denna övning nedan=

Var gärna på en plats där du kan vara ostörd under tiden. Andas djupt ner i magen i att enbart vara andetaget och känna stabiliteten ner mot fötternas underlag. Var i din egen stillhet som finns där inom dig och ger dig trygghet. Visualisera hur du andas in ny kraftfull energi som renar och läker. Håll en evighets sekund kvar luften i lungorna för att därefter andas ut långsamt. Samtidigt försök uppleva hur tung energi följer med ut. Visualisera hur den omvandla rädslan till trygghet inom dig. Upptäck och fånga upp de mönster som medför att du anpassar dig, trots att det går emot dig själv. Försöka få upp det till ytan som skapar rädslor, för att därefter släppa de sår som finns där. Om så behövs tillåt tårarna rinna medan du andas in ny energi genom hela kroppen. Tillåt dig att läkas med att vara medveten om hur de faser du genomgått i livet kan ha sin smärta tills du läkts och är helt fri. Vila i det som framkommer utan att ifrågasätta smärtan. Känn styrkan i att du kan ta dig igenom smärtan. Omvandla de sår som finns där bland all rädsla, till kunskap om dig själv framträder. Säg till dig själv att du är stark och värd att älskas. Att du är värd att få må bra med och i dig själv. Visualisera hur skyddet krackelera, så den vackra själ du är framträder precis så som du är ämnad att vara.