Regnbejakelse

17.06.2017

Regnet som föll igår, finns med än idag - likt en process av välbehag.                                                Vaknade då av regnets smatter mot rutan i ett uppmärksamhetens svar.                                          Hörde så om att en ny dag var på intågande att omfamna .                                                                    Kläder o stövlar togs på för att möta regnvåt natur.                                                                                Lyssnade till hur vattnet droppade från trädens bladprydda grenar.                                                        Vandra till sin egen speciella plats i naturen, som skänker ro och kraft.

Skrattade till, när vinden svepte förbi och luften andades av friskhetens flöde.
Blundade och vände upp ansiktet mot skyn, medan regnet landade på en kind.
Känslan av vänlighetens lätta beröring, infann sig i ett sommarfyllt rop.
En tacksam tanke skänktes, till vattnets livgivande egenskaper.                                                            Förnimmer hur fötter genom stövlar får kontakt med jorden och trädens rötter.  

Stod så och förnam hur sinnena långsamt ingick i tidlöshetens skepnad..
Där allt som varit, följer med varje droppe mot livets flod och flyter vidare.
Droppar som sköljde bort det som renas borde i ett frigörande lämnande och släpps.
Fick en inre syn av naturens reningsbad från pollen och damm.
Hur allt rann ner i mossa och jord, för att bli till näring för rot o frön.
Såsom ett avslut på det som var då och en början till det som är nu.

Fångar upp styrkan som finns där inom och får mig att växa av tillförsikt.                                            Blir ett med hela skapelsen kraft som lyfter upp och svävar iväg med vindens drivkraft.                      Andades så djupt med att vara själva andetaget i just det ögonblickets evighets sekund.                  Lät  all tung energi följa med ut vid varje utandnings rensning av kroppen helt ren.                            Varje inandning förde med sig helande energirikt flöde in i vareviga cell inifrån och ut.                      

Påbörjar resan in i att fånga det som skrämmer till osäkerhet likt åskans dån.                                    Har modet att ta klivet in i känslan och mötte det som däri döljes, utan att förskräckas.                      Plockade upp och fram med att erfara vilande i tanken och kroppen, bortanför analysering.              Regndroppars påminnelse om att omvandla vad som är, till trygghetens vackra själ av skönhet.        Att endast vara där jag är i detta nu som bär på meningen att vara just här som mig själv.                  Glädjas åt de mirakel som är en tillblivelse av alltings samklang under reningens bad.              

Vattnet som helar det som finns inom i det innersta, när vinden tog fatt och ruskade om.                    Varje droppe vars ande är en del av havets vågor, rullade utefter kroppen.                                          Vara helt mottaglig för varje elements frekvens och följde med till det namnlöst okända.                Låta varje bit processas i sin egen takt ur ett evigt skiftande flöde.                                                        Just där när allt är i symbios med varandra i skönhetens symbolik. 

En symbol av rening i flödets virvlande strömningar i.
Där nuet är nu och dåtid ej blir en del av framtidens flod.
Insikter om processens avslut och ny början följde vindens puls.
Erbjöd nya upplevelser och äventyr på livets förunderliga färd.
Solen gav nytt mod och hopp idag, när naturen log tillbaks mot det leende som givits.
Tilliten till att ge sig ut och fånga dagens nyanserade glädjeämnen i att mötas kravlöst.