Rikedom nära inpå

08.07.2019

Att se det vackra som finns nära inpå ger rikedom för själen. Många gånger har vi svårt att uppskatta det vi har i vår vardag. Istället strävar vi efter att ha mer och mer av det vi tror gör oss lyckliga. Ibland kan livet bli lättare om vi ser vår vardag från ett annat håll. Tror nog att vi behöver lära oss känna tacksamhet över det vi har. Då blir det trolige betydligt enklare att hantera de stunder som kan vara mer komplicerade eller "tunga". Bara det att njuta av en kopp te en solig dag och uppskatta den stunden, ger rikedom. Känna inspiration av att vara på sin favoritplats i naturen eller utföra det vi tycker om att göra.

Bara det att varje morgon vakna och då tacka för en god natts sömn, eller för en ny dag kan göra skillnad. Likaså att ta till vana att vid sänggående, känna tacksamhet och tacka för tre saker som varit fina under dagen. Visst kan det vara svårt precis i början att komma igång, men efter hand blir det en naturlig del av våra rutiner. Allt eftersom vi utför denna lilla fina ritual, kommer vi att märka hur sinnet blir lättare. När vi uppskattar det vi har i vår tillvaro, upplever vi oftast andra saker med ur ett annat perspektiv.

Just tacksamhet blir själva grundstommen i vårt tänkande och kännande, när vi väljer att inkludera det i vårt liv. Det möjliggör att vi kan njuta av det som livet erbjuder och vi blir mer närvarande samtidigt. Så med andra ord när vi tar till oss känslan av tacksamhet och anammar det i vår vardag, gör det skillnad för oss. Framförallt är det viktigt att uppskatta sig själv i första hand. För om vi inte visar oss själva uppskattning, har vi också svårare att uppskatta det vi har omkring oss. Därav kan det vara bra att börja med att bejaka det vi utfört, istället för att vara självkritiska.

När vi har en erkänsla över vår egen förmåga och det vi åstadkommit, blir vi också mer tillfreds med oss själva. Blir vi mer nöjda med det vi utfört som vi föresatt oss och ge oss själva beröm, kan vi vända blicken från att endast se det vi inte fick gjort. Då börjar vi efter hand också ha en annan förståelse och uppskattning för den vi är. Visar vi oss själva uppskattning för den vi är, minskar kritiserande tankemönster slutar vi även att "sänka" vår egen person.

Främst slutar vi att hela tiden ha fokus utanför oss i att se hur andra reagerar på det vi gör eller är. För vi börjar lära känna oss själva på ett annat plan och vet mer vem vi är. Detta i sin tur skapar en trygghet inom oss., som ger en inre tillfredställelse. När vi kan var i balans inom oss ger det ringar på vattnet i hur vår vardag är och blir, genom den tacksamhet vi erkänner oss bära på. Då inser det vackra vi har, leder det till att vilja göra saker som ökar vår livskvalitet.

Så därför är det fint att försöka skriva ner tre saker varje dag som inneburit en känsla av tacksamhet eller uppskattning från vår egen sida. Ett annat alternativ är att varje dag skriva ner något som vi själva utfört och vi är nöjda med. Kanske vi är glada över den vi är just den dagen eller någon insikt vi fått om något av vikt. Spara dessa små lappar i en glasburk som töms och läses igenom vid årets slut. Tids nog blir det lättare att vara fullt ut i den känslan över det som finns i vår vardag, i vår omgivning och med oss själva. Visst det kräver lite träning, men det ger så mycket mer tillbaka i vårt liv, som ökar vårt välmående. vinsten är att vi allt eftersom ser hur vi själva utvecklas, samt den vinst vi får genom att skriva ner det som är positivt i vardagen.