Rimfrost

28.11.2018

Vackra snöis, så upplyst av solblänkets klara pregnans.                                                                                En styrkans utandning, låter illusionen slöja upplösas o rämna....
Bilda så rimfrostens konstverk, långt från stillastående låsning.                                                                    Likväl ett fruset ögonblick, där stämningen för med sig vördnadsfull reflektion...
Flyger högt i skyn, av självklarhetens kraftfulla perfektion.                                                                      Långt bort från tradlets kargt bleka design.                                                                                                      För att omformas i ljusets värme ut ur isglimmande dvala...
Knarret från nedtrampade löv, ekar ut i tystnadens tomhet.                                                                  Vibrerande av små små delar, som faller på plats till en helhet...
Så åter bildas sin del av kraftfull resonans.                                                                                                  Vandra så helt trygg, längst en fri värld av evighet.                                                                                          Gå långsamt med trofast tillit, sprungen ur dess inre känsla...
Förnim stoltheten över att vara sig själv, i total kravlöshet.                                                                            Helt utan rädsla landa mjukt.                                                                                                                              Låta flödets gång, leda vägen i det som komma ska ske...