Helande coaching

15.05.2018

Ibland kan vi komma till ett vägskäl där vi önskar en förändring, men är osäkra på att ta just det där klivet. Vi vet inte heller alltid vad vi önskar för förändring eller var vi står i livet. Kanske det finns olika obearbetade upplevelser och erfarenheter med i bilden som pockar på uppmärksamhet, men som tryckts undan av någon orsak. Några kan härstamma från tidiga oläkta sår eller från skeenden i dagsläget, men på något vis blir det till obalans.

Känslor och tankar som vi inte alltid är medvetna om, men likväl skapar ett ständigt brus. Dessa kan i sin tur bli en del av livsmönstret, som vi kan ha svårt att ta oss ur. På samma vis påverkar dessa hur vi ser på oss själva och hur/vad vi förmedlar till andra om oss själva. Även hur vi tolkar vår livssituation och möjligheter, är inberäknande i sammanhanget. Livet kan kännas tungt och känslan av vilsenheten gör sig påmind i livets föränderlighet. Vid valet att påbörjar den egna personliga utvecklingen ökar möjligheten till medvetenhet, samt att växa som människa och få bättre välmående. När vi är mer närvarande i nuet infinner sig ett inre lugn och vi kan lättare hantera våra känslor och tankar.

Att då vända sig till någon utifrån kan ge en ökad förståelse för sig själv och sin livssituation. Någon som lyssnar, utan att värdera eller dömer. Istället får du möjlighet till reflektion och bearbetning på djupet de utmaningar om som livet ger. Du får stöd och vägledning i att finna ut vad du behöver för att få en förändring eller kunna släppa på det som tynger. Vikten ligger på att stötta dig på din resa att nå harmonisk balans inom och utanför dig själv. Finnas där så du får förståelse för vem du är och att upptäcka dina behov.

Under någon träff använder vi oss även av skapandet, då det kan vara omvälvande och insiktsfullt att arbeta med händerna samtidigt. Utgångspunkten är kravlöshet i processen, för att komma närmre din egen inre kärna. Gemensamt påbörjar vi din personliga utveckling att nå självinsikt. Där du få möjligheten till att kunna påverka till en förändring för just dig.

Pris : 60min = 700kr och 90 min = 950kr.

Vid förhinder sker avbokning 24h innan, då sena återbud eller missad tid debiteras. Likaså gäller 24h vid ombokning av tid.