Sandstrand

31.05.2019

Barfota invid vattnets bryn.
Känner sanden under fötterna.
Lägger märke till hur kontakten är.

Hur sandkornen omsluter varje fot.
För att sen sköljas bort med nästa våg.
Vad som sker i kroppen vid vattnets rytm.

Tar in de dofter som följer med i vinden.
De essenser som nuddar vid näsa o gom.
Vidare upplever skeendet vid varje andetag.
Medan sinnet stillas o töms.

Iakttar stenens struktur och hårda yta.
Låter handen vila därpå lite lätt.
Vattendroppar väter fingrar, när vågen sveper in.

Blickar ut mot den rogivande vyn.
Över allt det som sker i perfekt balans.
Se skapelsen från vågens följsamma mjukhet.

Lyssna till den puls från vattnets rörelse.
Dess tonarter som vaggar till välbehag.
Ackompanjerad av vindens sus.
Likt livets egen puls blandas med naturen harmoniska takt.