Skapa sin egen position

28.05.2015

Ibland förundras jag över "behovet" av att bevisa sin duglighet till att leva sitt liv. För vem behöver en bevisa något för? Sig själv eller för omgivningen? Vad är det som avgör vad livskvalitet är? Vem sätter normen för hur en lever sitt liv helt och fullt ut och hur definieras detta? Svaret kan finnas i om att våga/tillåta sig leva sitt liv på sina villkor eller låta livet styras/levas åt en...

Även i det som någon ser som inspiration och glädje i livet, inte behöver vara likvärdigt för en annan. Hur det än är så handlar det nog mycket om vem en är och vilka val en gör. Framförallt handlar det nog om vad en prioriterar i livet och hur en förhåller sig till sin livssituation. Där den gemensamma nämnaren nog mer är att känna tillfredställelse av att vara här och nu, oavsett tid och rum... Att i första hand må bra med sig själv och vara helt sann mot sig själv i de val en gör.

För en del kan livskvaliteten var att leva sitt liv i händelsernas centrum, medan det för någon annan är att vardagen följer en invand lunk. Såsom kanske det är att känna ett glädjerus att lyckats bestiga ett visst högt berg, eller så ligger utmaningen att ta sig tid att sitta i stillhet och ha tilliten till att möta sitt inre berg. Visst kan vissa livsval vara lite knepiga jämförelse, men mycket handlar om att finna sin egen inre lycka och på sina villkor. Så att tillåta sig att pausa med en kopp kaffe på yttertrappan i lugn och ro, kan vara av lika stor tillfredsställelse som en jordenruntresa. Oavsett vad och var bara vara delaktig i en total kravlös process utan yttre påverkan, kan ge nya insikter och öka välbefinnandet.

Kvalitet i livet är att vara tydlig mot sig själv om vad som är viktigt i vardagen och för en själv. Att själv se de val en gör i att styra sin tid och skapa sitt eget liv i möjligaste mån. Således ökar möjligheten att finna glädjeämnen i livet och lägga sin energi på det som känns meningsfullt.... Förnimma en ökad kontroll över det som sker i livet, vilket kan ge tillfredställelse och lycka i det som är just nu... Allestund livet självt har sin grundstomme i att utvecklas allteftersom på olika nivåer och i sin egen takt.

Så när en vågar vara sann mot sig själv, blir det lättare att försöka skapa sitt liv efter de förutsättningar en har i detta nu. Att bli medveten om vem en är och ha förståelse för sina val, kan ge ett mer nyanserat rikare liv. Besluta sig för att ha modet i att glänta på locket till den gamla nötta kofferten, som innehåller allt det fina en har nu och även varit med om... Det en burit med sig, men kanske legat undanskymt på grund av jakten på lyckan.

Istället försöka se och bejaka allt det vackra som en varit delaktig i, i stort och smått. Ty den egna livsprocessen är den resa som vi har delaktighet i både på ett inre och ett yttre plan, samt i livets historia och framtid. En egen unik resa av erfarenheter och upplevelser som formar en till det en är idag. Precis som souvenirer sparas från någon resa, skrivs så ock minnen ner på pränt i livets bok och ger väl tummade avtryck om en själv.... Våga känna tilliten till att öppna den egna stora otympliga porten, som gnisslar av rostigt tröga gångjärn. Vem vet.. kanske modet finns där och valet blir att kliva ut i det okända....