Skaparkraften

30.01.2014

Sitter med en lerklump djupt försjunken i tankar, om lerans ursprung som en del av naturen.Förnimmer en kraft ur dess tillblivelse, som ger styrka i skapandet.Känslan av att få kontakt med sig själv - sitt inre Jag--är en del av processen. Att ge sig hän och släppa motståndet, som formas genom tankar och känslor.Bortom den egna kontrollen som formar villkoren och begränsar.Emellertid släpps taget i en tillåtelse, levs skaparkraften fullt ut.Då infinner sig en ny innebörd i livets varande, med mål som nås på sitt väsens villkor. En tillgång i att uppleva helheten, som ger utlopp för total närvaro i lerans värld.Där allt blir till ett flow i stunden.. med sig själv..sin inre kärna...Härigenom ökas förståelsen för sig själv, när kontakten med sitt sanna Jag öppnas upp. Genom skaparprocessens totala närvaro, infinner sig balans och livskraft.Ty varje sinne blir till en del av resans gång,där vandringen bildar insikter om acceptans.I en stillhetens ursprungskälla, där vattnet har sitt flöde. Styrda känslor silas bort när lerans sträva yta väts lite grann,av fukt som lenar sprickors inre skikt.Öppnar upp för andlighetens kosmiska tillhörighet,och ger uttryck genom impulsernas signaler.För att beröra varje sinnes känslighet,för medmänniskors lidande och lycka. Händer skapar formens inre och yttre struktur kommen av jord,vars skiftande sammansättningars egenart leder till vår själ.Där allt är unikt i vår likhet med lerans ursprung,inkapslad i urminnes tiders materia.Till en pånyttfödelse av själslig lyskrafts transformation,där allt är givet ur skapandets berättelse. Med fötter fast förankrad där marken tar vid,i att utgöra en stabil grund.De inre skatter som varit dolda lyfts fram,i att spirande slå ut i full blom.Helt kravlöst får intuitionen styra vad som sker,när skuggors håligheter möter skulpturens skiftningar. In i ett nytt skede tas förväntans säte i sitt sköte,där ett avtryck av sig själv lämnats kvar.Fångas upp i luftens rörelser sveper över alstret,som kommunicerar likt andedräkten lätthet.Sprider en medvetenhetens inspiration,att visualisera skaparprojekts fullbordan. Under pausens mellanrum finns den mentala styrkans fäste,när hjärnan slappnar av från alla intryck.Låter blicken vila vid eldstadens varma energirika låga,medan elden drar ut en inneboende aktivitet i en omvandling.Där rening från allt som varit lagrat bryts ner, för att rensas bort mot en förnyelse.