Spår isnön

20.01.2018

Roligt att följa olika spår och funderar lite över hur just det djurets leverne.
Att bli medveten sina egna stegs ljud, beroende på vad som finns under snön.
Eller lyssna till småfåglars vingslag när flyger tjattrande strax intill.
Kanske stå helt still och ta in tystnaden av snöflingor som sakta dalar ner.
Känna dofter som framträder efter hand i ett vintervitt landskap.
Så enbart att iaktta kontrasternas nyanser, som bildas av mörker och ljus i naturen nu.
Samtidigt som kroppen blir mer och mer avslappnad av den vilsamhet som bjuds i stunden.
En härlig känsla av fridsamhet infinner sig, när tiden får lov att stå stilla ett ögonblick.