Stillheten

Ibland behövs inga ord... enbart i tystnad ta in vad som för sinnena gives.