Styrka utan vinning

22.08.2019

Styrkan är att kunna njuta av det vackra, utan att söka vinning i det. Se skönheten just så som den är, men ej vidröra det sköra. I stillhet låta tankar vandra långt från begränsningar om vad som anses bör uppnås eller försakas. Stilla sig i ljudlöshetens hemvist att i avvakta ta ett steg tillbaka i betraktelse av livets panorama. Tålmodigt invänta livets perspektiv som fångar upp insikter som far förbi och annars inte når fram. Finna ro i acceptansen att själva strävan efter det ödmjuka meningsfulla ger lyckans återspegling. Skiftar fokus till det som är av vikt av det som redan inom räckhåll finns och det som kan utföras.

Uppfatta styrkan utifrån medkänsla finnas vid sin nästas sida med stöd ur hjärtats frid. Samtidigt möta sig själv och andra i kärleksfull respekt och omtanke, oberoende om att vara av skilda slag.  Uppskattande vårda gemenskapens sköra tråd, utan att spjärna emot vem var och en är. Värna om sin egen såväl varandras unika individualitet präglad av sin egen historia. Fulländningens mod eller sårbarhet tillåtande vara stolt över sig själv. Skapa utrymmet att vara den vi innerst inne är, såväl i själslig närhet uppmuntra det goda hos varandra. 

Ta till vara på minnena som fladdrar förbi helt förbehållslöst i tacksamhet över sötmans fröjd. Blicka tillsammans mot de skeenden som blir burna och påverkar på djupet vid varje ny erfarenhet. Tankars känslor och agerande förändras genom utmaningar som passerar, får vi står i vår egen krafts tillit. Hantera mentalt till ögonblick av osäkerhetens ensamhet med att luta sig mot en utsträckt hand. Förhålla sig med att omfamna alla sidor av sig själv i samhörighetens värme av att hålla om och bli buren. I känslan av ett större sammanhang upptäcka just styrkan i att sträcka sig mot ljuset i en gemensam nämnare.