The green man

15.08.2018

Efter mötet med The Green Man, väcktes intresse av att söka mer information om hans ursprung., Vilket gav en resa över världen, men ändock är härstamning något okänd. Är väldigt glad över att trädens kommunikation mellan varandra, har blivit mer uppmärksammad. Helst då jag själv ser träden som en naturlig del livet. Det i sig ger mersmak i att söka mer kunskap om människans uppfattning och kontakt med trädets ande. På liknande vis är det att söka The Green Mans ursprungliga betydelse för olika kulturer.

Varje kultur tycks ha en gudomlig hängivenhet till honom, som återger spirande inspiration och närhet till naturen. Det går att påträffa skulpturer i stort sett över allt i världen, vilket väcker en hel del frågor. Framförallt då det är svårt att bedöma dess tidsålder och i grunden direkta syftet. Däremot visar det sig att han utvecklats utifrån forntida folkslags seder och bruk, helt oberoende av varandras kulturer.

Möjligen har han ett ursprung från Nepal, Borneo och Indien, men förekommer som sagt på fler platser. I Indien kopplas han med Kirtimukha, där The Green Man och kan även ha en uppgift som god livvakt vid ex tempel. Namnet "The Face of Glory" är en del av honom med och finns avbildad ex på ikoner.

I Mexiko förekommer också en gudom avbildad i grönt. Egyptens Osiris förbinds med kornguden och underjorden. Han symboliserar tiden och det som bryts upp och återföds. Såsom det spirande kornet groende symboliserar det den avlidne som återuppstår. Den gröne mannen kunde inspirera konstnärer, vilket även gav namnet Verdante.

The Green Man har många namn beroende på vilket kulturellt sammanhang han ingår i, såsom "The Man in the Tree" vid relaterande till Keltisk kultur. Han kan ses på en hel del byggnader både på Irland och England. Precis som i andra kulturer finns en återknytning till våren och sommarens grönska, likt en återfödelse efter vintervilan. I den keltiska mytologin har han vävts samman med ex Cernunnos, vilken troligen är förbunden med djuren. Han avbildas ofta med olika slags djur och såg som djurens konung, eller en grönskans gudom.

Troligen har han följt med till Europa via stenhuggare och fått sin symboliska och kulturella innebörd därigenom. Bladmän och även några Bladkvinnor, har ingått/ingår som utsmyckning av kyrkor och det helt i tysthet. De som finns på kyrkor har koppling till förkristen tid, där de kan vara knutna till någon fruktbarhetsgud.

Likaså kan det röra sig om symboler för livscykler, återfödelse och växtkraft. Vilket i sig visar på den koppling och nära kontakt som fanns med naturen, genom (för mig) associationer till trädets ande. En naturande, dvs ett naturväsen som sågs efter hand som en "vild man" som kikar fram genom lövverken.

Med sitt gröna utseende sammanbinds Bladmannen med naturen i sig, samtidigt som kopplingen ligger i konstnärens nära kontakt med sitt inre vid skaparprocess. Viktigast är likväl att det finns en symbolisk likhet av The Green Man som sammankopplar äldre kulturers närhet till naturen. Att The Green Man förekommer på så vitt skilda områden i världen, väcker åter igen tankar upp om mycket av det som är glömt av oss idag. För hur kan det vara att han (och The Green Woman) förekommit på liknande vis, trots de avstånd som då fanns mellan grupperna. Själv har jag min teori, som jag säkerligen delar med många........