Tranors livsrytmer

27.09.2015

Såg upp mot en klarblå himmel i en njutning av stunden som var just i ögonblicket. Solens värme ingav förnyad livsgnista inför stundande förändring. Nattens leende måne blir som ett rofyllt minne, efter dagen som varit. En känsla som för med sig en tillförsikt över livets skiftningar, där all rädsla ebbar ut.

Ljudet att cirkulerande tranor högt i skyn, gav föraningar om vad som komma ska. Vinkade farväl, med en önskan om god lycka på färden. Likt tranors avsked förmedlar ett nytt skeende, inväntas fullmånens rening i en stillande reflektion över återtagande av den egna kraften.

Med en förväntan inför gryningens månförmörkelse, infinner sig insiktsfull klarsynthet. Vinden viskar i mötet med marken när ett glödande skådespel skapar ringar på vattnet, medan månen sveper runt jorden. Känslan av hur tranor förmedlar sin sång och för med sig toner i att lystra till fågelns budskap.

"En sång så tydligt klar om hur vi alla är i gemenskap på Moder Jord, vars energifält återfinns i allt. En kunskap bortom tiden och långt innan dess, som alltjämnt bär oss framåt. Den visdom ni precis som vi, bär i den innersta kärna djupt inom oss. Där som ditt ursprung är lagrat och i grunden är den du ÄR.

Vi flyga högt i skyn, betraktande hur ni glansen i era ögon mist och er röst ni själva ej längre hörsammar. Men se ni människor i rädsla vandrar och förlorar er bort från att vara i kärnans mitt. Glömska av gator i betong och blicken på en skärm, mister du ditt ljus utan fullständigt närvaro.

Den gåva som givits rinner bort likt sanden i en öppen hand, utan erkänslan av varje sinnens fulla tal. Kroppars unika sinnen som erfar att se, höra, smaka och lukta om ni bjuder till. Uppleva det som går att upplevas i förnimmelse från hjärtligt skratt eller känslan vid beröring från kär vän.

Endast barnen de små känner sig själva på djupet, innan vuxenhetens fostran tar vid. Helt utan skygglappar eller dömande de på världen ser, i ren kärleksfull förundran. I en sfär av trygg förvissning om alltings riktighet bär de på sitt värmande barnaljus som reflekterar det ni egentligen är skapade till.

Så vi dig ber att stilla dig för att åter vända blicken inåt mot det barn du själv en gång var. In mot den punkt som strömmar av ren kärlek genom din kropp. En ljuspelare vars tillgång till all universell visdom finns där, om du väljer att lära känna dig själv på nytt i att söka kunskapens källa.

Den som går att uppfatta när du drar tillbaka din energi, från det som tar den i o m att du lägger den utanför dig själv. Välj att lägga uppmärksamheten in mot dig själv och andas in lugnet. Känn hur du själv blir den som skapar när lugnet infinner sig och din pelare pulserar med helt annan energi.

Utgå från det som framträder i varje sinnen och nerv som utgör din fysiska varelse. Lär känna den på nytt och utforska som ett litet nyfött barn din kontakt med visdomens urkraft. Fånga upp din egen sanning igenom den du i grunden är, för att därefter ta den med dig och leva så.

Tillåt din själ och ande få bli en del av det som är din upplevelse av en fysisk form. Just detta som gör dig till en unik enhet som utgör dig och ingen annan. En treenig enhet som vibrerar inom dig i en önskan få ge uttryck för hela din sanna frekvens.

Sök svaren inom dig i valet att fråga och samtidigt vara uppmärksam på det som erbjuds dig av vackraste gåvor. Upplev med varje sinne i att ta in den värld som du nu är en del av och så även att ta tillbaka din kraft. Känn in vad som är av vikt för dig och lev därefter i inre skönhet.

Ingen mer än du vet vad som är sanning oavsett vad du tidigt blivit inlärd från andra. Deras sanning är inte från dem, utan andras åter igen som också gått vilse och tror andra veta bäst. Utan att fundera på vems sanning som är rätt av allt ni lärt er, mer än att ni ska lyssna och lyda till det som sägs.

Du vet ditt ursprung när du söker vem du är i grunden och vet som sagt vad du ska göra. För endast du vet vem du är och det är dags att låta ditt ljus lysa. Allt är ditt val om du vill omsätta din egen sanning och möta det som är äkta av all den information som kommer till dig.

Sök friheten med att vara i det som är viktigast för dig och Moder Jord för allas högsta bästa. Bli en del av det som får Jorden att åter blomstra i att hedra och skapa skönhet. Visa dig själv och Henne lika respektfull vördnad av att vara i samma frekvens, genom att skapa harmoni i ditt liv.

Inspirera andra att följa sin väg och känn glädjen i att de följer sin väg i vördnad. Gör själv valet att se allt som det är och ha tillit i allt som komma skall, ty nya utmaningar ni och vi alla kommer att möta. Se då bortom det som är en illusion och var i din igen ursprungs sanning av kärleksfullt ljus."

Strax deras sång klingade ut och i samma andetag slutar tranan dansa, för att bre ut sina vingar och möta det som komma skall. Ty livet är likt en tangos rytmiska mönster, där samspelet leder till lyhördhet inför framtiden. Att alla vi vår egen väg vandrar i att lydigt följa andras sak eller vara fri från skygglappar i sin egen vördnadsfulla sanning.