Uggleungars välbefinnande

05.05.2018

En vacker o magisk morgongåva. Fyra små ugglor fanns där plötsligt framför mig. Helt tysta och stilla plirade de mot mig. Var sånär på att gå rakt på den lille som var på marken. Är väl medveten om att föräldrarna finns strax intill, då jag hört dem tidigare.

Blir själv helt stilla för en kort sekund innan jag tar två snabba foton. Vänder sen om och går sakta därifrån för att ej störa. Naturens barnkammare väldigt känslig och behöver vara ostörd. Så oavsett vilka intressen vi har av att vara i naturen, ska varsamhet vidtagas för deras skull.

Naturen är i första hand djurens trygga boplats/revir och bör så förbli. Många är vi som respekterar djurlivets behov och vill hålla skogarna nyanserande levande. Tråkigt nog orsakar skogsbolagens expandering stor skada.

Svåra skador som får långtgående konsekvenser för både viltet och skogarna i sig. Framförallt där skogsmaskiner far fram och kalavverkningen blir ett faktum. När sen natur- eller ädelskogar är ett minne blott ersätts de med snabbväxande träd, påverkar naturens cykler och biomassa.

Den form av skogsbruk som pågår i Sverige (o i övriga världen) där ingen hänsyn tages till djurlivet eller floran som är sammanvävd, påverkar biologiskt mångfald svårt. Hur det än är skapas endast kortlivade produkter eller drivmedel, medan de sår som följer i att avverka skogarnas består länge.

Vi tror oss bidra till klimatsmarta åtgärder och intalar oss att även de snabbväxande trädslagen ger samma möjligheter som den avverkade skogen. Det är lätt hänt att det glöms bort att det bl a är dessa små uggleungar som dra nitlotten pga av människors kortsiktiga vinstintresse.