Vad är lycka

01.12.2014

Hemkommen efter underbara veckor tillsammans med lilla fina barnbarnet. Lyckan är stor och omfamnar mig fullständigt, av allt det fina livet givit mig. På flyget hem, kom tankar på hur vi många gånger söker lyckan utanför oss själva. Hur vi i denna strävan kan missa att den finns på ett djupare plan, såsom inom oss. Att det finns både i det stora och i det lilla, men något vi kan uppleva på skilda vis.

Det som nog ger minst bestående lycka är ex status, storvinst, utseende eller att nå ett mål mm. Visst ger de en tillfredställelse i sig, men handlar just mer om yttre faktorer. I det finns en övertygelse om att vi ska må bra när vi har just det där vi längtar efter, men så är sällan fallet. Främst då vi har svårt att nöja oss med det, då saknaden efter inre lycka finns där i bakgrunden.

Lyckan kan var olika och förändras efter tid och rum, precis som att vara lycklig har olika innebörd. En känsla som kan vara flyktig och inte alltid finns inom räckhåll, men kan uppnås alltjämt. Oftast handlar det nog om hur vårt känsloliv är i samband med hur vi tolkar och upplever vår verklighet. Att kroppsliga företeelser är inblandade är säkerligen givet i hur lyckohormoner behöver frigöras för att erfara lycka.

Att ge av vår tid till någon annan, eller av att ge sig själv lite egentid, kan innefatta lycka. När vi gör något för någon annan ger det glädje och förnöjsamhet, men lika nog är det att ge till sig själv med. För glömmer vi bort oss själva för att ge till andra, kan det lätt kännas som en börda till sist. Så en balans mellan givandet och tagandet ger kraft och energi. Främst är då ett sunt socialt nätverk en energiboost för vårt välmående och när vi umgåtts med de vi håller av alstrar lyckan inom oss.

Enbart det att känna sig älska eller att själv älska ökar de kemiska processerna i kroppen. Såsom den tillgivenhet vi skänks av våra barn eller barnbarn, när vi finns där helt inkännande för deras skull. Få dela tillvarons göremål med de sina kära, kan skänka glädje av gemenskap och värme. Där trygga kramar ger tröst efter ledsamhet och gråt. Kunna uppfatta rikedomen i det som inget pris har, då kärlek låter sig fortplantas av sig själv.

Vara sann mot sig själv och lyssnar till sig själv, är en del av grundstommarna för lyckans välmående. Ja även att vara sann mot andra, samt kunna lyssna närvarande på någon kan ge samma känsla. Oftast handlar det om att leva fullt ut nu i denna stund och vara helt närvarande i det som utförs eller är. Kanske valet är att uppleva helt ensam i sitt eget sällskap eller dela stunden tillsammans med någon annan kan ge lycka.

Samtidigt krävs det ibland mod att gå den väg som är ämnad och ger livskraft. Att vara så pass trygg i sig själv och lita på sitt hjärta, för att leva livet fullt ut. Se framåt och lämna det som varit genom att inte älta det, ger en inre frihet. Ha tillförsikt att låta drömmar utvecklas nu och inte föser dem mot framtiden. För desto mer vi bejakar våra intressen ju mer fridsamhet och lycka kan vi få in i vår tillvaro.

Listan kan säkerligen göras lång av vad lycka är, samtidigt som den troligen finns mer "runt hörnet". Det gäller bara att upptäcka den, då den nog mer är i det vi tar för givet. Så möjligen är att vi mer behöver stanna upp och njuta av ögonblicken, än att jaga den. För när vi jagar lyckan finns risken att vi förlorar den genom att bli olyckliga av förlusten av den. Kanske allt handlar om vilken mening vi har i våra liv och har det vi önskar oss som ger inre frid. Just detta att kunna finnas där för andra i ett givande och känna innerlig glädje tillsammans med dem.