Våra andliga följeslagare

10.10.2018

Lite tankar kring våra Följeslagare eller kanske namnet Vägledare eller Guider är mer igenkännbart. Har fått till mig att en del av De som finns vid vår sida, kan tycka att det blir för "högtidligt" med Guider. Framförallt då de också lär sig något under vår livsresa. Precis som vi har läxor att lära oss när vi är på Jorden, lär De sig bl a genom hur vi tar emot samarbetet och den vägledning de ger oss. För vi har alla läxor att lära här på Jordelivet som kan ha olika fridsamma eller smärtsamma bekvämlighetsfaser. Helst av allt är som sagt önskan att få gå igenom livet i ett harmoniskt flöde, utan några svårhanterade kullerbyttor som ger ärrade sår.

Våra Följeslagare har varit med oss sedan den dagen vi valde att vandra en stund på Jorden. Så från den dagen vi föddes, har vi haft någon vid vår sida. Någon som enbart vill oss allt väl och det utifrån villkorslös andlig kärlek. Emellertid kan De själva haft sitt leverne på någon annan plats i Universum, innan de valde att bistå oss. Må hända att De existerat i en annan dimension eller själva vandrat på livets stig här på Jorden. Vilket medför att vår Följeslagare kan ha följt oss genom flera liv. Vissa av oss kan känna en dragning/intresse till en speciell plats eller tidsepok. Detta kan vara en indikation på ett gemensamt liv eller att det var där du fick kontakt med din Andliga Följeslagare för första gången.

Även om du kan ha haft en och samma genom flera liv, har du oftast flera olika Följeslagare. Mång och mycket är beroende på de val du gör eller vad som sker i livet. Så efter hand kan olika Följeslagare varit med dig och vandrat vid din sida under din livsresas gång. De ger oss stöd och kraft oavsett om vi förstår det intelligensmässigt eller känslomässigt. Vid stora förändringar eller något annat som sker i en specifik livsperiod, finns de vid vår sida. Ibland är det så att vi är inne i en ny fas i livet, men tvekar att ta steget kan de guida oss.

Visserligen handlar det lite om hur mottagliga vi är, såsom om vi är tillräckligt lyhörda eller tror på Dem. Sen handlar det lite om vi är villiga att lyssna till Deras råd och hur starkt vår längtan är att ta nya kliv mot ett mål. Vi är alla inne i olika faser i livet och kan då känna osäkerhet i livsval. Under denna period kan just intresset för att ta ett nytt kliv för att komma vidare i någon riktning vara väldigt starkt. Samtidigt leder osäkerheten till att vi tvekar och står där på ett ben, utan att veta vilken riktning vi ska vända oss mot. Det är då vi kanske söker omedvetet eller medvetet, vägledning från våra Följeslagare.

Om vi börjar fundera på de gånger vi varit lite vilsna i våra liv och den känsla som infinner sig då. Det kan vara de gånger när vi har en vilsenhet inom oss och kanske inte mått så bra. Eller när det skett något specifikt i livet som rubbat vår tillvaro. Det kan som sagt även vara vid de tillfällen då vi upplevde en saknad i vårt liv. Att vi ville ha en förändring och vi ville något mer. Fast du visste varken ut eller in i vad du ville eller hur det skulle gå till. Vid återblick kan vi se ett mönster i hur de försöker få kontakt med oss. Hur det gick i och med att att vi lyssnade på de råd som genomströmmade oss.

Under dessa perioderna är vi i en ny fas i livet, som behöver kärleksfull vägledning för att vi ska få ut det bästa tänkbara av skeendet. Framförallt om vi fastnade i steget eller började gå åt fel håll som ej berikade oss på något vis. Visst om vi ej lyssnade, blev det troligen till en omväg som gav oss mer information om vilken riktning vi behöver ta för vårt eget bästa. Visserligen är det inte lätt att förstå att de är med oss eller upptäcka de tecken de ger oss. Framförallt om vi inte vet vad vi ska leta efter och De använder sig av vägar att kommunicera på, beroende på Dem själva och oss.

Vid vissa tillfällen byter De Följeslagarna skepnad för att lättare komma i kontakt med oss. För en del kan det vara så att de lägger märke till ett djur som ofta kommer i deras väg. Andra kan lägga märke till en skepnad som avtecknar sig som människa. Dvs De visar sig då som den person de var under sitt liv här på Jorden. Om vi inte uppmärksammar detta, tar De till åtgärder där vi vid upprepade tillfällen stöter på likvärdiga skeenden eller individer med snarlika personligheter mm. Allt för att vi ska förstå och ex lära oss något eller öka vår medvetenhet.

Eftersom våra Följeslagare är en andlig energi, väljer De att visa sig på ett visst vis för att få vår uppmärksamhet. Det kan vara allt från ett djur till en kvinnlig eller manlig person, utifrån hur vi uppfattar deras kontakt. Några av oss lättare knyter an till en doft, en färg, ljud eller ljus, ja t o m en specifik känsla kan skapa en genklang inom dem. Vid något tillfälle kan vi ha upplevt en känsla av en närvaro i rummet, utan att riktigt förstå vad det rör sig om. Som sagt det är inte enbart så lätt att förstå när De önskar kontakt med oss eller på vilket vis.

Hur det än är, så försöker våra Följeslagare göra oss mer och mer uppmärksammade på att finns nära oss. Detta då De upplever hur vilsna vi människor är och även att vi kan bli långt ifrån oss själv. Den vi innerst inne är och som vi rusar i blindo ifrån, genom en stressig tillvaro. Därav söker De kontakt med oss, men även då många av oss nu genomgår ett energiskifte. Energierna höjs allt mer och vi har blivit medvetna om att vi har med oss andliga medvandrare. Känner vi att det är lite knepigt att veta hur vi skapar kontakt, väljer De att möta oss istället och då på olika vis.

För att vi ska kunna få kontakt behöver vi ta oss lite tid för att lära oss lyssna in. Det kanske krävs lite övning för att träna upp sin förmåga i att kommunicera med Dem. Vi behöver en portion tålamod och tro på oss själva i att kunna lära oss lyssna och kommunicera. Jämför det med hur små barn tro på sig själva och tålamodet i att vilja lära sig krypa, gå eller cykla. Barn "vet" att de kan och försöker gång på gång, trots motgångarna som kan ske. Samtidigt bör vi ha i åminne att det funnits någon form av kontakt med Dem under barndomen. Så att återknyta kontakten med våra andliga följeslagare för vägledning med hjälp av deras djupa visdom.

De är en form av nyckel för en inre kontakt med oss själva. Minns att De alltid är med oss, men behöver bli inbjudna för att en djupare kontakt ska uppnås. Så när vi öppnar upp och bjuder in Dem kan vi ex påbörja en process av vår egen andliga och personliga utveckling. Gemenskapen med Dem ligger på ett plan av att få inre svar och kärleksfull vägledning för vårt eget bästa. Vi kan här få hjälp med bearbetning och känslomässig läkning, samt möta fler aspekter av oss själva. Livet kan förändras och få en djupare mening där vi är mer vår egen inre sanning, om vi har tilliten till att ta emot Deras budskap. Viktigast är att vara medveten om att detta samarbete alltid handlar om en känsla av ovillkorad kärlek, där vår egen fria vilja är det centrala.