Fågeln i skyn

20.02.2020

Flyg likt fågeln högt i skyn.

Frihetens vind lyfter vingar mot långt där bortom.

Svävande högt ovan moln var solen skiner på himmel blå.

Blickar ner på en värld så fylld av skiftande nyanser.

Sveper över fjärran hav och grönskande land.

Fortsätta över ut över varma öknar och rotfasthetens skogar.

Speglar sig eftertänksamt i vattnets talande blanka yta.

Sökande följa vad som där någonstans i djupet sig dölja.

Återger strålars skimmer genom vattendroppars prismor.

Önskar finna själens frid långt från smärtans strimma.

Vidrör lätt med vingars slag över havets ändlösa vidd.

Alstrar vågors svaga krusning som sakta tonar bort till intethet.

Lyfter så sin fjäderskrud upp mot nya okända äventyr.

Förbi och bort från det som ingenting i tankars känslor giver.

Bestiga i stillhetens andetag, bergets topp.

Klättrande upp för klippans kantiga trådlösa stege.

Färdas långt ner i dalars oändlighet invid slott byggd av mjuka moln.

Likt drömmar glider som sandkorn på öde strand, fångas de av virvelvinden upp.

Under den innersta resan vägledd av hoppets tillitsfulla mod.

Till ett land utan början eller slut, vävs livet in.

Där ljuset kommer åter till blomsteräng och fågelsång.

Med skinande glitterstänk i daggvåta spindelnäts mönster.

Lösgörs knutar från låsningars hinders stopp inifrån och ut

Flyg så som fågeln fri.........