Väsenkväll

01.05.2019

 En gång i tiden hade människan kontakt och även ett samarbete med naturväsen. De portar till deras världar, stängdes alltmer efter hand som vi slutade tro på dem. En av orsakerna var att vi såg naturen som en ekonomisk tillgång istället, för en del av oss själva. Ändock lever de vidare i myternas värld, vilket i sig ger en indikation på naturväsens existens. Det finns så många olika väsen, som har sin uppgift att hjälpa och beskydda sin del av naturen. Naturväsen har också till uppgift att värna om djurrikets alla arters välmående.

Genom att åter tro på alla de olika väsen som befinner sig i naturens besjälade värld, öppnar vi upp för en unik kontakt. En värld som berika våra liv på ett helt nytt plan. Vilket bla leder det till en djupare samhörighet med naturen och så även med djuren. Att vilja lära känna naturväsen ökar närvaron i nuet, då de gärna förmedlar andra perspektiv och synsätt.

Vid samverkan med naturens väsen, möjliggörs även större förståelse och kunskap om sig själv. Vi är i grunden ett med naturen, då den är vår ursprungliga bas. Att vi åter knyter an till den och dess väsen, med allt det nya som kan väckas till liv inom dig. För när vi följer naturens flöde, ökar vårt välbefinnande samtidigt.

Är du intresserad av att få kontakt med naturens väsen, kanske en väsenkväll passar dig. Vi träffas först över en lätt fika, för samtal kring dem och lite tips för att öppna upp. Innan vi tar oss vidare ut för att få kontakt, gör vi en liten avslappnande meditation. Därefter går vi till en skog strax intill, i en lugn närvarande takt.

Väsenkvällarna är helt fristående från varandra, men har en viss likvärdighet. Medtag kläder som ger skydd mot vind och mygg, samt sittunderlag, anteckningsblock och penna. 

Datum: 14/8,   28/8                                                                                                                                                 Klockan: 17.00-20.00                                                                                                                                                      Pris: 250kr/träff (fikan ingår i priset)                                                                                                                                Anmäla, görs till Suzanne senast 10 dagar innan, vilken är bindande                                                                        Mail: ateljem@live.se