Vedic art skulptur

21.12.2018

Som lärare i Vedic Art måleri och skulptur är min önskan att få dela med mig av denna fina kunskap som de vediska principerna innebär. Har du en önska om att få skulptera i lera och känna den kontakt som finns mellan dig och skapandet. Då är du hjärtligt välkommen till Vedic Art Skulpturkursen under 5 helger, där fika och lätt lunch ingår.

Att arbeta intuitivt väcker skaparglädjen till liv, vilket förs vidare till ett avtryck i våra alster. Via våra händer och sinnen förmedlas vårt innersta väsen ut till skulpturens egen unika form. När så impulsen kommer klingar något an inom oss och vi blir ett med materian.

Med hjälp av de 17 principerna har vi möjlighet att vi möta oss själva på en djupare nivå. Skapandet blir till verktyg för vår inre process på olika plan beroende på vem vi är. En resa till ökad medvetenhet om oss själva och vår tolkning av verkligheten. Under processens gång infinner sig ett lugn och en total närvaro i nuet. Endast följa flödet och njuta under tiden, medan det som slumrat inom oss transformeras ut i det arbete vi skapar utanför.

Skulpturkusen vänder sig till dig som gått Vedic Arts grundkurs i måleri, vilket går att genomföras hos mig

Anmälan: ateljem@live.se

Anmälan är bindande och anmälningsavgiften 1000kr swishas till 0737169279.

Resterande belopp ska vara inbetalt 7 dagar innan kursstarten.

Avbokning sker senast 7 dagar innan kursstart.

Vid avbokning 7 dagar före kursens start debiteras full inbetald avgift. /Du erbjuds att gå på en senare kurs om så önskas.

Pris: 5000kr

Leran köper du på plats och betalas separat. Verktyg finns att låna.

Datum: Nya kurstillfällen kommer längre fram, men hör gärna av dig om intresse för deltagande finns.

Tid: 10-16.

Plats: Matteröd 2794, Tyringe

Handledare: Suzanne Hovander.