Vem är där inne?

20.03.2020

Vårdag inspirerar till härlig långpromenad. Samtidigt stormiga virvelvindar överallt rör om. Slagdängan som sjöngs har ebbat ut mot något helt nytt.

Vitsippor och tussilago lyser försiktigt fram, ur en ännu vintertrött mark. Visar på att lysa klart, oavsett hur livets spel erfars i att upplevas. Pånyttfödelsen banar väg till att öppna upp för kärlekens glädje och skratt.

Gruset knastrar under skosulor där på en gammal bortglömd väg. Hagar omgivna av stengärden ligger sedan länge öde tomma. Endast en ensam hare sin tillflykt tar mot buskars gömslen.

Borta är kors rofyllt idisslande och fårens förnöjsamt bräkande ljud. Likväl i solskenets skimmer, ekar skällans klang från fjärran land. Förnimmer korna vandra råmande från då, när de fördes på grönbete ut.

Boden står där stilla övergiven i sin tystnad, men ändå stadig i sitt eget gemak. Står bergfast i sitt beslut att låta förändringens tider ha sin gång. Kan tyckas helt utan mål, berättar likväl om vad som varit och upplevts setts.

Stenar som byggts upp likt skyddande fasad mot kylans blåst och regn. Runtomkring en mur mot det som finns där utanför. Lite färg som förr lyste upp, har sen länge bleknat suddats bort.

En gisten port som länge varit stängd, nu lite snett står på glänt. Gammalt som varit dolt och glömt, städas ut från skuggor till dagens ljus. Rensar och renar varje skrymslen och dunkel vrå i detta ålderstigna hus.

Fotens fäste ibland slinter och ger vika när det tunga släpas ut. Finns det månde något kvar längst in eller någonstans i gömslen där bak. Mången minnen det bär sig med, så det vrids och vänds på varje stor och liten sak.

Damm av det som legat och täppt till, svävar nu lätt och fritt långväga därhän. Luckan ovanpå, bankar och dunkar sitt "hör på mig...hallå...jag ännu användas kan..." Fast nu andra val har gjorts och det blir till att glänta på en sen länge stängd port.

Dämpa sig nu "du" där ovanpå, med sitt skramlande av gnisslandets förledande influens. För husets innersta väsen reser sig åter och porten tillitfullts öppnas upp så flödet strömmar fritt. Allt är som det ska i den utveckling som följer av vem som där inne är, är husets eget äkta "JAG".