Sinnenas-Keramik

Denna sida avhandlar allt i livet stort som smått
 

KONSTig KONSTnärligHET

Ibland resoneras det kring våra dåtida stora konstnärer som att de var lite originella och konstiga. Vilket medför att vi minns dem både för deras fantastiska konst och deras "konstigheter". Tanken går då till likheten mellan de svenska orden konstnärlig och konstig, dvs konst-(när-l)-ig. Just ordet konstnärlig förknippas med att uttrycka sig i skapandet och kreativitet, samt att vara färgstark som person.

Emellertid handlar det nog också om att kunna vara fullständigt närvarande, här och nu, under sitt skapande. Att helt och hållet vara avskärmad från tid och rum, i något som ger så mycket livskraft. Samtidigt tillåta sig att "släppa taget", genom att ge uttryck från sin innersta källa. Därtill ha en strävan att försöka delge andra liknande känsla via sina alster, ger sin speciella kraft i processen.

Det är en underbar gåva och visst kan det uppfattas som lite konst (när-l)igt när någon tillåter sig att gå fullständigt upp i det de tror på. Att våga gå utanför ramarna och följa sin egen väg, samt bejaka naturen då den oftast ger inspiration. Emellertid blir konst-(när-l)ig- het en positiv innebörd med tanke på de stora personligheter, då de banat vägen i att vara nära i sitt skapande.

Just detta att de varit konst - (n)- ärliga mot sig själva och sin inre kreativa sanning. En äkta konst-(n)-ärlighet sprungen inifrån dem själva, långt från imiterande av det som kommet från andras verk. Istället stolt gå sin egen väg i att skapa sitt eget unika signum och design. Finna sitt mål och syfte i sin skaparanda utan att söka spegling från andras konstnärsverk. Ty att glömma sin egen "konst-n-är-lighet" och skapa likt någon annan, blir till att gömma sin egen unika särprägling. Helt enkelt ett förnekande av sig själv och den del som speglar sin egen specifika särprägel.

Kanske underlättar det att vara "konstligt" nära i sin egen skaparbubbla och lyssna inåt. Låta intuitionen förmedla vad som ska framträda och följa den impuls som flödar genom kroppen. En total närvaro i det som sker där ett meditativt tillstånd infinner sig av inre ro och harmoni. Att vara sann mot sig själv för med sig att må bra med sig själv, i en anda av självmedvetenhet. Tillåtande att släppa taget om det som håller fast och endast kravlös flyta med i en insiktsfull process. Erfara hur skapandets olika arter har stor inverkan på välbefinnande, precis som naturen har på oss i en stillhet där inspirationen bubblar fritt. Ty när vi är i nära kontakt med naturen, kommer vi närmre oss själv med... vår egen sanna essens.... 


 


Om mig

Jag heter Suzanne Hovander och är keramiker och konstnärlig livsinspiratör. Är Vedic Art lärare i skulptur och måleri, samt intuitiv coach, djurkommunikatör, regressionsterapeut och "naturväsenviskare".