KONSTig KONSTnärligHET

Ibland resoneras det kring våra dåtida stora konstnärer som att de var lite originella och konstiga. Vilket medför att vi minns dem både för deras fantastiska konst och deras ”konstigheter”. Tanken går då till likheten mellan de svenska orden konstnärlig och konstig, dvs konst-(när-l)-ig. Just ordet konstnärlig förknippas med att uttrycka sig i skapandet och kreativitet, samt att vara färgstark som person.  

Emellertid handlar det nog också om att kunna vara fullständigt närvarande, här och nu, under sitt skapande. Att helt och hållet vara avskärmad från tid och rum, i något som ger så mycket livskraft. Samtidigt tillåta sig att ”släppa taget”, genom att ge uttryck från sin innersta källa. Därtill ha en strävan att försöka delge andra liknande känsla via sina alster, ger sin speciella kraft i processen. 

Det är en underbar gåva och visst kan det uppfattas som lite konst (när-l)igt när någon tillåter sig att gå fullständigt upp i det de tror på. Att våga gå utanför ramarna och följa sin egen väg, samt bejaka naturen då den oftast ger inspiration. Emellertid blir konst-(när-l)ig- het en positiv innebörd med tanke på de stora personligheter, då de banat vägen i att vara nära i sitt skapande. 

Just detta att de varit konst - (n)- ärliga mot sig själva och sin inre kreativa sanning. En äkta konst-(n)-ärlighet sprungen inifrån dem själva, långt från imiterande av det som kommet från andras verk. Istället stolt gå sin egen väg i att skapa sitt eget  unika signum och design. Finna sitt mål och syfte i sin skaparanda utan att söka spegling från andras konstnärsverk. Ty att glömma sin egen "konst-n-är-lighet" och skapa likt någon annan, blir till att gömma sin egen unika särprägling. Helt enkelt ett förnekande av sig själv och den del som speglar sin egen specifika särprägel.

Kanske underlättar det att vara ”konstligt” nära i sin egen skaparbubbla och lyssna inåt. Låta intuitionen förmedla vad som ska framträda och följa den impuls som flödar genom kroppen. En total närvaro i det som sker där ett meditativt tillstånd infinner sig av inre ro och harmoni. Att vara sann mot sig själv för med sig att må bra med sig själv, i en anda av självmedvetenhet. Tillåtande att släppa taget om det som håller fast och endast kravlös flyta med i en insiktsfull process. Erfara hur skapandets olika arter har stor inverkan på välbefinnande, precis som naturen har på oss i en stillhet där inspirationen bubblar fritt. Ty när vi är i nära kontakt med naturen, kommer vi närmre oss själv med... vår egen sanna essens.... så som i Vedic Art´s anda.

 

 

 

2014

UPPHOVSRÄTT

TRÄDETS ENERGI

Fulländning

SKAPARKRAFTEN!

Generositet eller missunnsamhet

PRESTERANDE KRAVLÖSHET

Vårdagsfunderingar

LIVSCYKLER

Stilla ro

SJUSOVAREDAGEN

Gungstol

Höst löv

konst (-n-är-l-)ighet

Naturens puls

ANNORLUNA UPPLEVELSE

Litet barnbarn

Julmånad

Fullmånens sken

Nyfikenhet

Vårdagsfunderingar

2015                         

Tacksamhet                                 

Färgpalett                             

Lycka                                              

Tranors livsrytmer 

ASYNJOR                                                            

Under boken                                

Aboriginskt ordspråk                

 Tomten på vägen

Aboriginskt ordspråk

Barnbarns upptäckarglädje

Vilsamhet

Magisk känsla

Midsommar

Kirskål

Ugglans vaksamhet

Koltrastens drill

SKAPA SIN EGEN POSITION

Förnöjsamhet

Paus

Gryning

Barnasinnet

Nymåne

Lördagstankar  

Förundran

Livets väg

Tredjedagen Tor

Snöfall

Gryning

Kramen

Alla hjärtans dag

Vaken

BIG BEAR

Natur i skrud

 

2016

Sväva fritt

Midvintersolstånd

LIVSPUSSEL

LIVSTRÄDET

Barndomens landsbygd

FÖRTROLLAD VÄRLD

Vårlik närvaro.

PORLANDE BÄCK

Livsflöde

KREATIVITET

Pojken med hjärtat

Hälsodag på Brunnen.

snö.....droppar

En fokuserad räv

MåBästMässa

MÅR SOM BÄST

I Fablernas Värld

DAGS FÖR WORKSHOP

ANNORLUNA UPPLEVELSE  

2017

Nyårstankar

Moder Jord

Jordgubben 

Motorsågars ylande 

Livsnät

GRYNINGSLJUS

ges

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020