KONSTig KONSTnärligHET

Ibland resoneras det kring våra dåtida stora konstnärer som att de var lite originella och konstiga. Vilket medför att vi minns dem både för deras fantastiska konst och deras ”konstigheter”. Tanken går då till likheten mellan de svenska orden konstnärlig och konstig, dvs konst-(när-l)-ig. Just ordet konstnärlig förknippas med att uttrycka sig i skapandet och kreativitet, samt att vara färgstark som person.  

Emellertid handlar det nog också om att kunna vara fullständigt närvarande, här och nu, under sitt skapande. Att helt och hållet vara avskärmad från tid och rum, i något som ger så mycket livskraft. Samtidigt tillåta sig att ”släppa taget”, genom att ge uttryck från sin innersta källa. Därtill ha en strävan att försöka delge andra liknande känsla, ger kraft i processen.

Det är en underbar gåva och visst kan det uppfattas som lite konst (när-l)igt när någon tillåter sig att gå fullständigt upp i det de tror på. Att våga gå utanför ramarna och följa sin egen väg, samt bejaka naturen då den oftast ger inspiration. Emellertid blir konst-(när-l)ig en positiv innebörd med tanke på de stora personligheter, då de banat vägen i att vara kreativt nära sitt skapande. 

Vilket i sig medför att de varit konst - (n)- ärliga mot sig själva och sin inre kreativa sanning. En äkta konst-(n)-ärlighet sprungen inifrån dem själva, långt från imiterande av det som kommet från andras verk. Istället stolt gå sin egen väg i att skapa just sitt eget signum och design. Finna sitt mål och syfte i sin skaparanda utan att söka spegling från andras konstnärsverk. Ty att glömma sin egen "konst-n-är-lighet" och skapa likt någon annan, blir till att gömma sin egen unika särprägling.

Kanske underlättar det att vara ”konstligt” nära i sin egen skaparbubbla och lyssna inåt för att. Att må bra med sig själv, då en form av meditativt tillstånd infinner sig av inre ro och harmoni. Skapandets olika arter har stor inverkan på välbefinnande, precis som naturen har på oss i en stillhet där inspirationen bubblar fritt.

Jag är autodidakt och min skaparglädje är likt ett stimulernade livselixir. Min stil kan troligen ses som lite särpräglad, men ser själv detta som unikt positivt. Jag älskar att få ge uttryck både av känslor, tankar och de budskap som förmedlas. Vill bejaka varje liten nyanserad färgskiftning i vardagen och om andra mår bra av mina alster, ger det dubbel glädje. Varje alster skapas för hand och får på så vis sin egen personliga prägel. 

Häri finns även ett innerlig samarbete med naturens väsen, även under skaparprocessen. Genom min egen personliga design "Naturväsen i Keramik", finns en förhoppning om att kunna förmedla en närmare kontakt med dem.  Likaså en önskan om att väcka känslan av inre frid som naturen ger, via min gebit "Helande Keramik". SUZANNE HOVANDER

 

 

2015                              

Tacksamhet                                 

Färgpalett                             

Lycka                                              

Tranors livsrytmer                          

ASYNJA                                       

Under boken                                

Aboriginskt ordspråk                     Tomten på vägen

Aboriginskt ordspråk

Barnbarns upptäckarglädje

Vilsamhet

Magisk känsla

Midsommar

Kirskål

Ugglans vaksamhet

Koltrastens drill

SKAPA SIN EGEN POSITION

Förnöjsamhet

Paus

Gryning

Barnasinnet

Nymåne

Lördag

Förundran

Livets väg

Tredjedagen Tor

Snöfall

Gryning

Kramen

Alla hjärtans dag

Vaken

BIG BEAR

Natur i skrud

 

2016

Sväva fritt

Midvintersolstånd

LIVSPUSSEL

LIVSTRÄDET

Barndomens landsbygd

FÖRTROLLAD VÄRLD

Vårlik närvaro.

PORLANDE BÄCK

Livsflöde

KREATIVITET

Pojken med hjärtat

Hälsodag på Brunnen.

snö.....droppar

En fokuserad räv

MåBästMässa

Måbäst

I Fablernas Värld

DAGS FÖR WORKSHOP

ANNORLUNA UPPLEVELSE  

2017

Nyårstankar

Moder Jord

Jordgubben 

Motorsågars ylande 

Livsnät

Naturens väsen

GRYNINGSLJUS

ges

 
2018
 
2019

 

Kontakt

Sinnenas keramik ateljem@live.se